Raad van Kerken bij Nationale Iftar

Op maandagavond 25 april 2022 vond de Nationale Iftar plaats in het Leonardo Royal Hotel in Scheveningen. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad, was hierbij aanwezig, samen met de referenten Interreligieuze Ontmoeting, Daniëlle Leder en Berry van Oers. De iftar is de maaltijd van moslims direct na zonsondergang tijdens de islamitische vastenmaand ramadan.

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken, die zichzelf als ‘een vrolijke katholiek’ bestempelde, benadrukte het belang van een inclusieve samenleving. ‘Geloof is in het leven van veel mensen belangrijk. En een belangrijke verbindende factor in de maatschappij. Zeker als we elkaar blijven opzoeken, vanuit de wens om elkaar te leren kennen’, zo hield ze het zeer diverse gezelschap voor.

De andere gastspreker was Simon Cohen, voorzitter van het landelijk Overlegorgaan Joden Christenen Moslims (OJCM). Cohen vertelde over racisme en antisemitisme in onze samenleving. Binnen het overlegorgaan, waarin ook de Raad van Kerken participeert en dat zich inzet voor vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, is men daar steeds alert op.

Vredesprijs

De jaarlijkse vredesprijs werd uitgereikt aan Ahmed Driss el Boujoufi, vicevoorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), medeorganisator van de Nationale Iftar. ‘U bent allemaal voor vrede en zet zich daarvoor in, daarom hebt u eigenlijk allemaal deze prijs gewonnen’, zo gaf hij in zijn dankwoord te kennen.

Het thema van de iftar dit jaar was ‘Geloof in Vrede’. De initiatiefnemers benadrukten hiermee het belang van vrede in tijden van groeiende onzekerheid en polarisatie.

Zo’n tweehonderd vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen, voorzitters van maatschappelijke organisaties, politici en ambassadeurs van een aantal landen namen deel aan de nationale iftar die werd voorgezeten door Erik de Baedts, directeur van het Vredespaleis.

  • Lees hier de gehele toespraak van minister Van Gennip