Gebed voor Afghanistan

De Raad van Kerken kreeg het verzoek om te bidden voor de mensen en volkeren van Afghanistan. In het bijzonder voor de christenen en de kerken van Afghanistan. Het gebed is gebaseerd op een gebed van Ramani Leathard, hoofd van de regio Zuidoost-Azië en Afghanistan van Christian Aid.

O God van barmhartigheid en vrede,
wij bidden u voor uw mensen in Afghanistan.

Wees levend brood voor wie honger heeft.
Wees een thuis voor wie ontheemd is.
Open liefdevol uw armen voor wie bang is voor vervolging.
Wees een bron van vrede voor wie lijdt onder geweld.

Voor vrouwen en meisjes in Afghanistan bidden wij u.
Troost hen als zij gediscrimineerd en vernederd worden,
bescherm hen, geef hun vrede.

Voor christenen en kerken in Afghanistan bidden wij u
om bescherming tegen vervolging en haat,
om kracht en veerkracht om sterk te blijven in het geloof te midden van alle tegenspoed.

Voor ieder, van welk geloof ook, die op komt voor wie veracht en vervolgd wordt:
geef hun moed om de weg van mededogen en gerechtigheid te blijven gaan.

Zie ook ons, barmhartige God,
keer onze harten en gedachten naar uw weg van zachte vrede,
neem onze onverschilligheid en vooringenomenheid weg,
versterk onze harten om te blijven zien naar het lijden van zoveel mensen,
houd ons vast in uw onfeilbare liefde.

We bidden u dit in de naam van Jezus Christus, die zichzelf heeft ontdaan van alles, behalve de liefde.

Amen

Prayer for Afghanistan Ramani Leathard