APPÈL VOOR STAD EN LAND

Het Interreligieus Netwerk Amsterdam-Centrum heeft het initiatief genomen een oproep te doen aan alle bewoners van Nederland om de ‘ongeest’ van polarisatie tussen mensen en bevolkingsgroepen ongedaan te maken en te verruilen voor een geest van verbondenheid, geduld en vertrouwen. De 2 initiatiefnemers en 18 ondertekenaars doen een appèl aan stad en land.

Appèl voor stad en land, mei 2024

‘Als deelnemers aan het Interreligieus Netwerk Amsterdam-Centrum maken wij ons zorgen over de verharding van het maatschappelijk debat en de toenemende scherpe polarisatie tussen individuen en bevolkingsgroepen. Allerwegen zijn er signalen dat antisemitisme en islamofobie ook in onze stad sterk toenemen, onder invloed van de oorlog tussen Israël en Hamas, en breder de grote spanningen in het Midden-Oosten, naast het ook in ons land groeiende nationalisme.

De huidige tijdgeest lijkt ons in te fluisteren de ander niet langer te zien als een medemens, maar als een buitenstaander, een potentiële tegenstander of erger: als een vijand. Zo’n ‘ongeest’ brengt niets goeds, zo leert ons niet alleen de geschiedenis, maar ook de actualiteit.

Wij roepen daarom dringend al onze stad- en landgenoten op om de huidige tijdgeest van zijn kracht te ontdoen, omdat die ons uit elkaar drijft en het werkelijk samenleven ondermijnt.

We bidden en hopen dat iedereen zich met ons wil laten inspireren door de goddelijke bron van liefde, vertrouwen, hoop, vergeving, creativiteit, verdraagzaamheid en geduld. En dat alles met het oog op het visioen van een wereld van recht en vrede.

Het is de hoogste tijd voor een omslag naar een werkelijk samen leven in vertrouwen en verbondenheid.’

Initiatiefnemers:
Herman Koetsveld, predikant Westerkerk
Bert de Ruiter, coördinator Interreligieus Netwerk Amsterdam-Centrum

En 18 ondertekenaars