Brief over Tent of Nations

In een brief van 22 april jl. aan minister Bruins Slot vraagt de Raad van Kerken aandacht voor de situatie van de Tent of Nations en steun voor de familie Nassar. Op vrijdag 5 april sprak een delegatie van de Raad met dhr. Daoud Nassar en zijn vrouw en dochter. Daoud Nassar is eigenaar van de boerderij Tent of Nations op de Westelijke Jordaanoever, vlak bij Bethlehem. Hij is een van de grotere boeren op de Westbank. De familie heeft al jaren last van intimidatie door het Israëlische militaire gezag in de regio. Sinds 7 oktober 2023 is hun situatie sterk verslechterd.

De familie kocht het land een eeuw geleden aan, maar is sinds 1991 in een juridische strijd verwikkeld, nadat het militair gezag het gebied tot ‘staatsland’ verklaarde. De Raad van Kerken heeft al vele jaren contact met de familie Nassar en in 2022 heeft een delegatie ook de boerderij van de familie Nassar bezocht. Bij de ingang van hun land staat een bord ‘We refuse to be enemies’. Tent of Nations is uitgegroeid tot een educatieve boerderij met vredesproject waar veel buitenlandse vrijwilligers komen werken.

De Raad van Kerken vraagt de minister om haar invloed uit te oefenen zodat de mensen van Tent of Nations vrij en zonder intimidatie het land kunnen betreden en bewerken, er geen wegen worden aangelegd over hun land en het herregistratieproces zo snel mogelijk wordt afgerond. Lees hieronder de volledige brief.

Geachte minister Bruins Slot,

Als Raad van Kerken in Nederland, een gemeenschap van 19 christelijke kerken en organisaties, willen wij uw aandacht vragen voor de situatie van de Tent of Nations op de Westelijke Jordaanoever. Met name vragen wij uw aandacht voor de verontrustende ontwikkelingen sinds 7 oktober 2023.

Op vrijdag 5 april jl. heeft een delegatie van de Raad van Kerken een gesprek gehad met dhr. Daoud Nassar en zijn vrouw en dochter. Daoud Nassar is eigenaar van de boerderij Tent of Nations op de Westelijke Jordaanoever, vlak bij Bethlehem. Hij is een van de grotere boeren op de Westbank. De Raad van Kerken heeft al vele jaren contact met de familie Nassar en in 2022 heeft een delegatie van de Raad van Kerken ook de boerderij Tent of Nations van de familie Nassar bezocht. Bij de ingang van hun land staat een bord ‘We refuse to be enemies’.

Juridische status

De Tent of Nations bevindt zich op de Westelijke Jordaanoever in Gebied C. Dit gebied valt volledig onder Israëlisch militair gezag, zowel waar het gaat om veiligheid als om burgerlijk bestuur. De familie Nassar kocht het land (42 hectare), waarop zich nu de Tent of Nations bevindt, in 1916. De familie heeft eigendomspapieren en heeft het land in 1924 geregistreerd, tijdens het Britse Mandaat. In 1991 verklaarde het Israëlische militaire gezag het land van de familie Nassar tot ‘staatsland’. Sinds die tijd is de familie verwikkeld in juridische procedures. In 2006 deed het Israëlische Hooggerechtshof de uitspraak dat de familie Nassar hun herregistratie van het land kon gaan regelen, wat zou betekenen dat hun land zou worden erkend als hun eigendom. Ondanks het feit dat de familie Nassar voldaan heeft aan alle vereisten, worden deze procedures voortdurend vertraagd door de Israëlische autoriteiten, tot op de dag van vandaag. Het duurde tot 2021 voordat er hoorzittingen kwamen. Sindsdien zijn er tien hoorzittingen geweest. De laatste hoorzitting, die in december 2023 stond gepland, is door de Civiele Administratie geannuleerd. Er is geen nieuwe zittingsdatum vastgesteld, waardoor de jarenlange vertraging bij de herregistratie van het land wordt voortgezet.

Ontwikkelingen sinds 7 oktober 2023

Sinds 7 oktober is de situatie rond de boerderij van de familie Nassar aanzienlijk verslechterd. Op 13 maart 2024 is er gestart met de aanleg van een weg over het land van de familie Nassar door de Israëlische autoriteiten. Juridisch gezien mag er geen land worden ingenomen terwijl het herregistratieproces lopende is. De advocaat van de familie Nassar heeft dan ook bezwaar aangetekend tegen deze wegwerkzaamheden. Daarnaast is er eind maart 2024 begonnen met de aanleg van een tweede weg die op dit moment stopt bij de grens van het land met de familie Nassar. Zodra deze weg wordt doorgetrokken, zal een groot deel van het land van de familie Nassar niet meer toegankelijk zijn. De toegang tot de boerderij vanaf Road 60 naar Tent of Nations is recent afgesloten. Bezoekers van de boerderij worden tegengehouden door het Israëlische leger en verteld dat het ‘een gesloten militair gebied is’, waardoor iedereen nu moet omreizen via het dorp Nahalin. Fysiek bedreigend is dat er bijna dagelijks zowel Israëlische militairen als joodse kolonisten bij en op het land van de familie Nassar komen, waar zij de familie intimideren en hen onder dreiging van machinegeweren hinderen in het bewerken van het land. Daarnaast vinden er vernielingen plaats op het terrein.

Vragen

Wij willen u vragen uw invloed aan te wenden om te zorgen dat:

  • de aanleg van de wegen over het grondgebied van de familie Nassar wordt gestopt en teruggedraaid;
  • de toegang tot het land vanaf Road 60 naar de Tent of Nations wordt geopend;
  • de familie vrij toegang heeft tot heel het eigen land dat wil zeggen zonder intimidatie of pesterijen van kolonisten of soldaten;
  • het herregistratieproces zo snel mogelijk wordt afgerond.

Met vriendelijke groet,

Raad van Kerken in Nederland,
Geert van Dartel – voorzitter
Coen Wessel – algemeen secretaris