Brief minister over nucleaire ontwapening

De Raad ontving op 10 juni een reactie van de minister van Buitenlandse Zaken op zijn verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop. De Raad sprak in deze verklaring zijn ernstige zorg uit over de kernwapenwedloop die op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke wapenbeheersingsovereenkomsten.

Fred van Iersel, voorzitter beraadgroep Samenlevingsvraagstukken van de Raad van Kerken in Nederland, merkt naar aanleiding van de brief van minister Blok op dat hij in zijn reactie op de verklaring over kernontwapening aangeeft dat Nederland zich blijft inzetten voor multilaterale kernontwapening. Dat vindt Van Iersel verheugend. Maar zo merkt hij op: “Het probleem blijft dat het Non Proliferatie Verdrag niet leidt tot kernontwapening. De vraag is daarom: welke concrete stappen zet Nederland? Allereerst: Hoe denkt de minister landen in beweging te brengen naar naleving van het Non Proliferatie Verdrag op weg naar uiteindelijke algehele kernontwapening? En ten tweede: Wat doet Nederland zelf, bijvoorbeeld in het verband van de NAVO?  Kortom: hoe maakt Nederland met deze benadering het Non Proliferatie Verdrag alsnog geloofwaardig met concrete stappen? Is dit genoeg?”

De beraadgroep Samenlevingsvragen en de Raad zullen zich nog buigen over de reactie van de minister.