Raad werkt mee aan 24-uurs wake voor vluchtelingen

Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag vindt op zaterdag 20 juni vanaf 12.00 uur een 24-uurs wake plaats in de Bethelkapel in Den Haag. Het gaat daarbij om het waken voor vluchtelingen en het gedenken van hen die op de vlucht gestorven zijn. Medewerking wordt onder andere verleend door ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland (vanaf 18.00 uur), en door Jan van der Kolk, voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad (vanaf 20.15 uur).

Kinderen eerst

Buurt- en Kerkhuis Bethel in Den Haag was van 26 oktober 2018 tot 30 januari 2019 de plek waar het Armeense gezin Tamrazyan in kerkasiel verbleef, ondersteund door een al die tijd dag en nacht doorlopende viering. Toen er een politiek akkoord over het ‘kinderpardon’ was bereikt en het gezin een verblijfsvergunning kreeg werd het kerkasiel afgesloten, maar waakzaamheid blijft geboden over hoe in Nederland met vluchtelingen wordt omgegaan.

STEK, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk Den Haag, heeft daarom het initiatief genomen om jaarlijks rond Wereldvluchtelingendag een 24-uurs wake te houden, nu in 2020 voor de eerste maal. Het thema is ‘Kinderen eerst’. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de kinderen in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, en worden verhalen verteld van kinderen in Nederland die een beroep deden op de Afsluitingsregeling Kinderpardon.

De wake begint op zaterdag 20 juni om 12.00 uur en eindigt op zondag 21 juni om 12.00 uur. In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk de wake in Bethel fysiek bij te wonen. De wake kan wel via een livestream worden gevolgd. Conform de traditie van het kerkasiel wordt het programma van de 24-uurs viering ingevuld door verschillende voorgangers, afgewisseld met gesprekken, verhalen en interviews.