Geert van Dartel nieuwe voorzitter Raad van Kerken

Drs. Geert van Dartel (1956) is woensdag 11 december 2019 gekozen tot voorzitter van de landelijke Raad van Kerken.

Van Dartel is binnen de Raad van Kerken al een van de afgevaardigden van de Rooms-Katholieke Kerk. Deze afvaardiging zal hij als voorzitter van de Raad teruggeven aan zijn kerk.

Geert van Dartel is secretaris/directeur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Hij studeerde theologie in Nijmegen en economie en oecumene in Zagreb (toenmalig Joegoslavië). Hij bekleedt diverse nevenfuncties, zoals bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap en van het Instituut voor Oosters Christendom in Nijmegen. Ook doceert hij aan diverse priesteropleidingen.

De plenaire Raad is blij met zijn benoeming en ziet uit naar een vruchtbare samenwerking.

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 kerkgenootschappen en kerkelijke organisaties.