Een vervolg voor Kerkproeverij

‘Welkom in de kerk’, 480 parochies en kerken hebben afgelopen september een spandoek met deze tekst aan de gevel van hun kerkgebouw gehangen in het kader van de actie Kerkproeverij.

Opmerkelijk, in Bolsward had deze tekst zo’n grote aantrekkingskracht, dat een onbekende het spandoek mee naar huis heeft genomen. Pastoor Bultsma uit Bolsward, afgevaardigde voor het RKK in de Raad van Kerken en voortrekker van de actie Kerkproeverij kon er om lachen, ‘dat zo’n spandoek nu een slaapkamer siert, is toch een mooie gedachte’, vertelde hij de Raad bij de evaluatie van de actie Kerkproeverij 2019.

De 3e editie van deze oecumenische actie blijkt een succes gezien het aantal van 550 lokale kerken dat meldt mee te doen. Het kernteam dat de actie draagt ziet nog volop ruimte voor groei, van de 550 dit jaar naar 1500 gemeenten en parochies in 2022. Doel is: rond één weekend in het jaar zoveel mogelijk Nederlanders uitnodigen een kerkdienst bij te wonen. Afgesproken is om de actie te concentreren in het 2e weekend van oktober.

De Raad, die in deze nauw samenwerkt met MissieNederland, Alpha Nederland, de IZB en de mediapartners EO en KRO-NCRV, gaat ermee akkoord dat de actie in elk geval 3 jaar wordt voortgezet, zodat de opgedane kennis niet verloren gaat. Raadsvoorzitter Gudde wees de Raad erop dat deze toezegging betekent dat de kerken ook met een financiële bijdrage voor de kerkproeverij over de brug moeten komen. De Raad ging zonder discussie akkoord. Kerkproeverij is een mooie actie om een uitnodigende kerk te zijn. Wie zou dat niet willen?

Teun-Jan Tabak