Biddag 2020: Duurzaamheid en armoede

Op woensdag 11 maart of de zondag erop volgend is het Biddag voor gewas en arbeid. Met het oog hierop heeft Kerk in Actie in samenwerking met de Raad van Kerken een bezinningsbrochure gemaakt die verschijnt als het themakatern ‘Duurzaamheid en armoede’ rond 10 februari.

Als we alleen al in een welvarend land als Nederland de inzet op verduurzaming in ogenschouw nemen, dan dreigt een sociaal risico voor mensen die het toch al niet breed hebben. Zo dreigen de kosten voor verduurzaming van bijvoorbeeld de energievoorziening en het energiegebruik van woningen met de verhoging van energieprijzen onevenredig ten laste te komen van mensen die niet de middelen hebben om te investeren in verduurzaming van hun woning.
Een uitweg lijkt dat verduurzaming verbonden wordt met armoedebestrijding opdat gelijke kansen gecreëerd worden op verduurzaming. Voor kerken kan hier een bijzondere uitdaging liggen.

De bezinningsbrochure is voor € 2,00 (exclusief portokosten) te bestellen in de webshop of voor € 1,00 te downloaden. Ontvangers van het Oecumenisch bulletin/bezinning ontvangen de brochure vanzelf in de brievenbus rond de aangegeven datum.

Lees meer bij Bid- en Dankdag