Website Groene Kalender

www.groenekalender.nl is een nieuwe website onder beheer van de Raad van Kerken. De website biedt een kalender met inspirerende ‘groene’ teksten, recepten, schikkingen of verhalen over planten en bomen waarin de zorg voor de aarde doorklinkt.

De data hebben een relatie tot vier- en gedenkdagen van personen of liturgische perioden. Deze data worden aangevuld met hedendaagse ‘groene thema’s’, zoals Wereldwaterdag en Wereldvoedseldag. Zij bieden suggesties om de zorg voor natuur en milieu te proeven, te zien of te doordenken, in alle rust of gezamenlijk met elkaar.

Een voorbeeld voor Advent: Zogenaamde Barbara-twijgen, takken van kers of pruim in de Advent geplukt, maken zichtbaar hoe verborgen leven in de knop tot bloei komt. Het groen van spar, den of thuja in adventskransen is een verwijzing naar verwachting en verlangen, naar hoop op nieuw leven, menswording in het licht van God.

Tini Brugge,
contactpersoon groene websites Raad van Kerken.