E-flits december 2019

Afscheid van voorzitter Dirk Gudde
Op 11 december zal de Raad van Kerken, in aansluiting op de plenaire vergadering, onder grote dank afscheid nemen van Dirk Gudde als voorzitter. Op de website van de Raad schrijft hij zelf bij zijn vertrek het volgende.

Kerst in tijden van religieuze ongeletterdheid
‘Met kerst vieren we de geboorte van Jezus’. Daarmee houdt de kennis van veel Nederlanders wel zo’n beetje op, als het gaat om het bekendste christelijke feest. Toch zitten de kerken tijdens de kerstdagen voller dan op andere momenten, en niet alleen met vaste bezoekers. Wat trekt mensen op die dagen hun huizen uit, naar kerstspelen, zangdiensten en nachtmissen? Wat zoeken ze daar? En vinden ze het ook? Hoeveel theologische of religieuze bagage heb je eigenlijk nodig om iets van het kerstverhaal te begrijpen? Of kun je met een ongeletterde onbevangenheid net zo goed toegang tot de diepere betekenis van dit feest krijgen?

Over deze vragen spreekt drs. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. De lezing is in het Catharijneconvent in Utrecht op 10 december van 19.30 – 21.30 uur. Meer informatie vindt u hier.

Reactie staatssecretaris Van Ark op armoede-onderzoek 2019
Onlangs overhandigde het knooppunt Kerken en Armoede samen met de Raad het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2019’ aan staatssecretaris Van Ark. De reactie van de staatssecretaris kunt u hier lezen. Er is van dit rapport ook een publieksuitgave die u hier kunt bestellen of downloaden, via de website Knooppunt Kerken en Armoede. Deze uitgave bevat naast cijfermateriaal ook veel ervaringsverhalen en interviews, die zich goed lenen voor publicatie in kerkbladen.

Silvesterorde voor Geert van Dartel
Op 8 november vierde Geert van Dartel, directeur en secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, zijn 25-jarig dienstjubileum. Tijdens deze goedbezochte, feestelijke bijeenkomst ontving hij uit handen van voorzitter prof. dr. Marcel Sarot en mgr. Hans van den Hende de Silvesterorde. Deze orde reikt de Rooms-Katholieke Kerk uit aan hen die zich in regionaal of diocesaan verband bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, met name op het gebied van het apostolaat.

Oecumenelezing 2020
Op 17 januari om 15.00 uur vindt de jaarlijkse Oecumenelezing plaats, gewoontegetrouw in de Geertekerk in Utrecht. Het thema dit jaar is ‘In Christus – en in Nederland. Op zoek naar geloofwaardige identiteit’. Sprekers zijn Mirella Klomp, Peter-Ben Smit en Enis Odaci. Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit eigenlijk is, in 2020 en daarna. Na de lezing is er een nieuwjaarsontmoeting. Lees hier verder. Opgeven: rvk@raadvankerken.nl.

Televisie-uitzendingen Week van gebed
Op zondag 19 januari, de eerste zondag van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen, kunnen televisiekijkers op twee momenten in dit kader een viering meebeleven.

Van 8.55 -9.45 uur zendt de EO een oecumenische dienst uit vanuit de Julianakerk in Apeldoorn. Aan deze dienst werken leden van verschillende Apeldoornse kerken mee. Voorganger is ds. Henk Boter. Muzikale medewerking verleent gospelkoor Next Generation, ondersteund door de YCS Band.

Vanaf 10.00 uur kan de kijker meevieren met de gemeenschap van Sant’Egidio vanuit de Mozes en Aäronkerk in de Amsterdam. Hierin zal mgr. Jan Hendriks voorgaan.

De Week van gebed heeft als thema ‘Buitengewoon’ en is ontleend aan Handelingen 28: 2.

Muziekopnames lied Week van Gebed
Bij de Week van gebed is een lied geschreven, dat door Gert Landman vertaald is en gezongen kan worden tijdens een viering. Het is te vinden in het liturgieboekje. Een integrale uitvoering (zang en begeleiding) vindt u hier. Deze kunt u downloaden, net als twee instrumentale opnames (één met en één zonder solo’s), die gebruikt kunnen worden bij het instuderen door een koor of ter ondersteuning van de gemeentezang.

Publiciteit Week van Gebed
Wilt ook u in uw woonplaats de Week van gebed ruim onder de aandacht brengen? Bestel dan hier posters, flyers, gebedskaartjes en natuurlijk het boekje met de liturgie zelf.

Oecumenisch Bulletin
Rond half december valt er weer een nieuw nummer van het Oecumenisch Bulletin op de mat van ruim 9000 lezers. Het blad wordt gratis toegestuurd aan de donateurs en vrienden (maten) van de Raad. Wilt u het bulletin en de bezinningsnummers ook ontvangen? Wordt dan Maat van de Raad! Hoe u grote Maat, kleine Maat of Tussenmaatje kunt worden leest u hier.

Kerkproeverij 2020
Kerkproeverij beleefde in september een succesvolle derde editie. In cijfers: Meer dan 550 kerken van 24 verschillende kerkgenootschappen deden mee aan de campagne. 480 daarvan ontvingen het felbegeerde spandoek ‘Welkom in de kerk’. Er werden 2000 boekjes ‘Dit is het hart’ van Erik Borgman besteld en verspreid. De campagne kostte gemiddeld € 31 per lokale geloofsgemeenschap.
De werkgroep Kerkproeverij heeft zich inmiddels gebogen over de vraag welk weekend in het najaar zich het beste leent voor de campagne. Mede op basis van feedback van deelnemende kerken is besloten Kerkproeverij in de komende jaren te houden in het tweede weekend van oktober. In 2020 is dat het weekend van 10 en 11 oktober.

Nieuwe algemeen secretaris Europese Kerkenconferentie
Jørgen Skov Sørensen is benoemd als algemeen secretaris van de Europese Kerkenconferentie (CEC). Geboren in Kolding, Denemarken, brengt Sørensen een brede ervaring mee op het gebied van theologie, missie, oecumene, leiderschap, communicatie en management. Het bestuur van de CEC maakte dit besluit bekend op 21 november. Skov Sørensen zal per januari 2020 aantreden.


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 12, nr. 11 (december) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl