Actueel

Hij vond God, of God hem

Na zijn aankomst in Nederland ervaart de Afghaanse Jumaa-Khan naast meerdere afwijzingen ook de liefde van Christus. In diezelfde tijd oordeelt Nederlands hoogste bestuursrechter dat de IND zijn werk in bekeringszaken beter moet doen. >>

Agenda

ASSEMBLEE WERELDRAAD VAN KERKEN

De aanstaande 11e assemblee – waar alle lidkerken van de Wereldraad samenkomen – vindt dit jaar van 31 augustus t/m 8 september plaats in Karlsruhe.

Lees meer

Opinie

Als God niet zomaar helpt…

In het boek Eleison beschrijft Coen de Hoog zijn huwelijk met zijn vrouw Femke die opgroeide in een christelijk gezin vol (seksueel) geweld. Een boek dat niet alleen veel herkenning oproept bij ervaringsdeskundigen, maar ook verwarring bij lezers die hiermee zelf geen ervaring hebben. >>