Actueel

Mondiale schuldenvraagstuk

Christenen bijeen in het kader van een dialoog met IMF en Wereldbank wisselden ervaringen uit van landen die gebukt gaan onder zware schuldenlasten. Er werden concrete voorstellen besproken om de schuldencrisis te boven te komen. >>

Arm en rijk in crises

Exegeet prof. dr. T.M. (Teunis) Hofman beschrijft in zijn boek 'Arm en rijk in crises' in een persoonlijke zoektocht de ontvangst en relevantie van de parabel over de rijke man en de arme Lazarus in Lucas 16. >>

Verhaast uw gerechtigheid

Barmhartige God,  We brengen voor u al ons onvermogen om als broeders en zusters samen te leven.  De rijkdom die ons zo vanzelfsprekend in de …

Lees meer

Opinie

Je wilt je kind veilig laten opgroeien

Ze zijn 18 jaar in Nederland, de Burundese Sophie en haar dochter Solange. 18 jaar van onzekerheid en steeds weer verkassen. Eindelijk begin dit jaar: ze krijgen een verblijfsvergunning, ze mogen blijven. >>

Arm en rijk in crises

Exegeet prof. dr. T.M. (Teunis) Hofman beschrijft in zijn boek 'Arm en rijk in crises' in een persoonlijke zoektocht de ontvangst en relevantie van de parabel over de rijke man en de arme Lazarus in Lucas 16. >>

Agenda

Pilgrims with a mission

Het seminar 'Pelgrimage met een missie' gaat in op een type pelgrimage, dat meer wil zijn dan toerisme naar heilige plaatsen, en bezoekers uitnodigt om 'pelgrims van vrede en gerechtigheid’ te worden. Een bezinning op het reizen en pelgrimeren naar Israël en Palestina. >>

Europadag

Lezing met aandacht voor oude en recente verhalen uit Europ en de betekenis van persoonlijke ontwikkeling ten behoeve van Europees burgerschap. Daarnaast twee coreferaten waarin de betekenis van Europa vanuit levensbeschouwelijke oriëntaties wordt verkend. >>