Online bijeenkomst lokale raden van kerken

De Raad van Kerken in Nederland wil graag voeling houden met wat er leeft en speelt aan de basis van de oecumenische beweging. Daarnaast willen we graag het onderlinge gesprek bevorderen tussen degenen die actief zijn in de lokale oecumene. Daarom organiseert de Raad ook dit jaar een online-ontmoeting. Iedereen die actief is in een raad van kerken, een oecumenisch overleg of een ander samenwerkingsverband tussen lokale geloofsgemeenschappen is van harte welkom hieraan deel te nemen.

De bijeenkomst zal beginnen met een overzicht over de activiteiten van de landelijke Raad. Ook presenteert de werkgroep Vluchtelingen van de Raad in het kort de gevolgen van de spreidingswet en de manier waarop lokale raden van kerken zich op dit punt kunnen engageren. 

Vervolgens willen we het gesprek met elkaar voeren over de onderwerpen en vragen die u zelf van belang vindt. We verzoeken u daarom, samen met uw opgave, kort aan te geven waarover u graag met ons en/of anderen die actief zijn in een lokale raad van kerken zou willen spreken. Wij zullen aan de hand van de aangedragen vragen en onderwerpen enkele break-out rooms maken waarin u met elkaar van gedachten kunt wisselen. 

Wilt u hieraan deelnemen, meld u zich dan tm 7 maart aan via onderstaande knop:

We verzoeken u om met maximaal drie mensen per lokaal samenwerkingsverband deel te nemen.

Na aanmelding ontvangt u een paar dagen van tevoren een mail met een link waarmee u online kunt deelnemen.

De avond begint om 19.30 uur en eindigt circa 21.15 uur.

Voor de raden van kerken van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam wordt op woensdagavond 20 maart een soortgelijke bijeenkomst georganiseerd. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een aparte uitnodiging.

Wees welkom!

Foto: Albin Hillert, WCC