De Week van gebed is begonnen!

In vele kerken wereldwijd begint op zondag 21 januari de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen. Miljoenen christenen zullen deze week elkaar ontmoeten om met elkaar te vieren en te bidden.

Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, zowel met God als met elkaar. Tegelijkertijd nemen we in ons gebed verantwoordelijkheid voor anderen door de noden en problemen in onze wereld te benoemen en voor God te brengen.

Heb God lief en je naaste als jezelf

Het thema van de Week van gebed luidt dit jaar: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’ en is ontleend aan Lucas 10, vers 27, uit het bekende verhaal over de barmhartige Samaritaan waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben.

Het materiaal is dit jaar voorbereid door kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso. Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in dit land, wat deze samenwerking niet vanzelfsprekend.

Acht dagen

De Week van gebed begint of eindigt in vele plaatsen met een gemeenschappelijke viering. Op de tussenliggende dagen komen christenen in kleinere groepen bij elkaar om te bidden aan de hand van de reflecties en gebedspunten uit het zogenaamde ‘acht dagen boekje’.

Ondersteunende symboliek

Om de vieringen symbolisch te ondersteunen kunnen organiserende kerken gebruik maken van de suggesties die de kerken in Burkina Faso hiervoor hebben gedaan, zoals het aanbieden van het drankje Zoom Koom.

De werkgroep ‘symbolisch schikken’ van de Raad heeft een voorbeeld gemaakt van een symbolische schikking bij het thema, die bovendien een suggestie bevat voor een schikking bij het drankje Zoom Koom. Een en ander is ook te bekijken op de eigen website van de werkgroep.

De Week van gebed ondersteunen

U steunt de Week van gebed in de eerste plaats door deel te nemen aan een van de vele vieringen en bijeenkomsten die in Nederland worden georganiseerd. Zoek een bijeenkomst bij u in de buurt in het overzicht op de website van de Week van gebed. Mocht uw woonplaats daar niet bijstaan, vraag dan even na bij de kerken in uw buurt of er niet toch een activiteit plaatsvindt. Niet elke kerk heeft de eigen bijeenkomsten aangemeld voor het overzicht.

Daarnaast kunt u de Week van gebed ook financieel ondersteunen. Uw bijdrage wordt gebruikt om de onderlinge samenwerking tussen kerken te bevorderen en in volgende jaren weer een nieuwe landelijke gebedsweek te organiseren. U kunt uw bijdrage doen via onderstaande knop:

Hoe de Week van gebed lokaal ook vorm krijgt: We wensen iedereen bezielende en verbindende samenkomsten toe!