Afscheid van Roland Meeuwsen

Eind december nam onze medewerker communicatie Roland Meeuwsen na een dienstverband van twee jaar afscheid van de Raad om zich weer te wijden aan zijn eigen communicatiebedrijf.

We zijn Roland zeer dankbaar voor wat hij in de afgelopen twee jaar voor de Raad heeft betekend. Zo zorgde hij voor een nieuwe, frisse lay-out van ons blad Oecumenische Bezinning, maakte hij fleurige flyers, zorgde hij voor een up-to-date website, redigeerde de maandelijkse Nieuwsbrief en werkte daarnaast aan het ontwerp van de nieuwe website ‘Vier de Schepping’, die gelanceerd zal worden tijdens de komende oecumenelezing.

Naast deze waaier aan activiteiten verleende Roland allerlei hand-en-spandiensten op het gebied van IT en dacht hij mee over het algehele communicatiebeleid van de Raad. Dit alles vanuit een grote coöperatieve houding en met een altijd vriendelijke glimlach.

We gaan Roland missen, maar wensen hem het beste toe voor de toekomst!