Verklaring tegen rechtspopulisme

De Evangelische Broedergemeente (EBG)  is altijd terughoudend geweest in het publieke spreken over politieke ontwikkelingen. ‘Soms was dat wijsheid, soms zijn we elkaar ook oriëntatie schuldig gebleven’, zegt de EBG hierover zelf. Waar op dit moment fundamentele waarden in Europa in het geding zijn, wil de leiding van de Europees-Continentale Provincie van de EBG niet zwijgen. Daarom spreekt zij zich in een verklaring van zes punten uit tegen rechtspopulisme.

Verklaring tegen rechtspopulisme
De Broedergemeente is altijd terughoudend geweest in het publieke spreken over politieke ontwikkelingen. Soms was het wijsheid, soms zijn we elkaar ook oriëntatie schuldig gebleven. Waar op dit moment fundamentele waarden in Europa in het geding zijn, kunnen wij als leiding van de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente niet zwijgen.

1. Als Europese Provincie binnen een wereldwijde kerk, spreken wij elke vorm van nationale egoïsme en eurocentrisme tegen. Mensen in andere landen en werelddelen zijn voor ons zusters en broeders.
2. Christelijk waarden en tradities zijn voor ons zeer belangrijk. Wij willen niet accepteren, dat zij gebruikt worden om mensen met andere religieuze overtuigingen slecht te maken of buiten te sluiten.
3. Jezus, die in onze kerk in het centrum staat, was allereerst een Joodse leermeester. Daarom willen wij waakzaam zijn voor elke vorm van Antisemitisme – ook in onze eigen traditie.
4. In onze eigen kerk proberen wij met verschillen in cultuur, overtuiging en spiritualiteit respectvol om te gaan. Wij verwachten dat ook van politici, media en opiniemakers in onze samenleving.
5. Onze kerk is in heel haar geschiedenis bepaald door migratie. Deze erfenis en het weten om de betekenis, die het welzijn van de vreemdeling in de Bijbel heeft, maken ons gevoelig voor elke poging vluchtelingen en migranten als zondebokken te bestempelen. Wie het sterven van duizenden mensen op de Middellandse Zee bagatelliseert kan met onze duidelijke weerstand rekenen. Vluchtelingen mogen niet opgesloten worden in gevangenissen of kampen. Kinderen, die in onze landen zijn opgegroeid moeten onafhankelijk van de herkomst van hun ouders een kans op burgerrecht hebben.
6. In onze kerk noemen wij elkaar zusters en broeders en proberen ook zo met elkaar om te gaan. Wij wensen ons, dat ook in de samenleving weer een geest van verdraagzaamheid en respect de boventoon voert. We wijzen alle haatdragende taal af en roepen op tot een vreedzame dialoog over de fundamentele waarden voor Europa en voor onze eigen landen.

Bad Boll – Herrnhut – Zeist, december 2018
Het Provinciaal Bestuur van de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente

Afbeelding: logo EBG