Welkom vluchtelingen

De landelijke werkdag over het werk onder vluchtelingen wordt dit jaar gecombineerd met de manifestatie ‘Welkom Hier’ van Justice and Peace. De bijeenkomst vindt plaats op 12 november in de Bergkerk in Amersfoort.

In de ochtend zal de kerkelijke solidariteit voor en met vluchtelingen in Nederland centraal staan. Hier wordt invulling aan gegeven met workshops over o.a. de lokale rol van kerken en Europese ontwikkelingen op het gebied van asielbeleid. Het morgengedeelte wordt afgesloten met een korte viering.

Het middagprogramma is volop aandacht voor kerkelijke en andere maatschappelijke burgerinitiatieven in de regio Amersfoort. Tijdens een initiatievenmarkt kunnen bezoekers meer te weten komen over de vele activiteiten van kerken en burgerinitiatieven voor vluchtelingen en ongedocumenteerden, en zich tijdens het podiumprogramma laten inspireren door sprekers en performers die hun visie geven op de vluchtelingenthematiek. Als u ook met een initiatief aanwezig wilt zijn op de initiatievenmarkt, stuur dan een mailtje naar Sophie Schellens (s.schellens@justiceandpeace.nl) met meer informatie over uw initiatief. Uit de aanmeldingen zullen wij, indien nodig, een selectie maken van de vele diverse initiatieven die worden ondernomen.

Meer informatie over het gehele programma volgt snel op www.welkomhier.nl

Programma:
9.45-10.00 uur: inloop
10.00-10.15 opening
10.15-11.30: workshops (de 4 workshops worden tegelijkertijd gegeven)
11.30-12.00: afsluiting met korte viering
12.00-13.00 uur: lunch
13.00-17.00 uur: open programma Welkom Hier manifestatie

Er zijn in de ochtend vier verschillende workshops:

Workshop 1: Gesprek over de rol van kerken in de samenleving. Kerken doen veel voor en met vluchtelingen. Hoe kunnen kerken ook op een open manier de dialoog aangaan met de ontvangende samenleving?

Workshop 2: Highlights van EU ontwikkelingen op het gebied van migratie en asielzoekers. Er heeft zich heel wat afgespeeld in 2016, van de Turkije-deal tot het bouwen van hekken: we maken de balans op.

Workshop 3: Tweede Kamerverkiezingen 2017. Wat staat er op de agenda met betrekking tot vluchtelingen en ongedocumenteerden?

Workshop 4: Begeleiding en ondersteuning van personen zonder verblijfsvergunning (ook in land van bestemming). Op welke manieren kunnen we bijdragen aan de minder toegankelijke delen van de asielketen (zoals uitzetting)?

Om de workshops zo goed mogelijk te laten inspelen op wat er leeft bij de verscheidene Raden van Kerken vragen we deelnemers om al van tevoren kwesties aan te kaarten die zij graag besproken zien.

De Bergkerk verzorgt een lunch tussen 12:00 en 13:00 waarvoor een bijdrage gevraagd wordt van € 7,50. Opgave via justiceandpeace.nl 

Meer informatie:

Welkom Hier webpagina: www.welkomhier.nl
Justice and Peace Nederland: www.justiceandpeace.nl
Amersfoort Geeft Thuis: www.amersfoortgeeftthuis.nl

Foto: archief walk of peace Den Haag