Week van gebed 2017: Gebedsintenties

Werkvorm gebedsintenties

  • Het bouwen en omzetten van de gebedsmuur is voor de gemeente een wat passieve activiteit. Als je schuld belijdt moet je eigenlijk ook wat doen om schuld te herstellen of een situatie te verbeteren.
  • De woorden van schuldbelijdenis in de orde van dienst zijn wat zwaar en weinig concreet.
  • De gebedsintenties en de voornemens zijn daarom in eenvoudige woorden weergegeven en concreter gemaakt.
  • De gebedsintenties en voornemens worden dubbelzijdig afgedrukt. Op de bladen staan er twaalf. Er moeten net zoveel bladen gemaakt als ‘verwachte aanwezigen gedeeld door twaalf’.
  • De bladen worden voor de dienst in twaalven geknipt.Elk papiertje heeft dan een gebedsintentie en een daarbij horen voornemen.
  • Er wordt een gebedsmuur gebouwd van twaalf verhuis- en/of schoenendozen. De eenvoudige gebedsintenties kunnen daarbij worden voorgelezen, in plaats van de intenties uit de orde van dienst.
  • Op elk van die dozen staat in één woord het onderwerp waarvoor vergeving gevraagd wordt (zie bijgaande foto als voorbeeld – de onderwerpen zijn anders dan bij de Week van Gebed)
  • Bij het delen van de vredegroet of bij het weggaan kan elk van de aanwezigen één van de briefjes krijgen, met daarop de intentie en het voornemen.
  • Over die voornemens moet natuurlijk in de dienst wel wat verteld worden in de sfeer van wat ik eerder schreef: bij belijdenis van schuld hoort het inzetten van nieuw gedrag.

Doel is om de gemeente wat actiever te betrekken.

Bij het bouwen van de muur kan natuurlijk in plaats van één figuur die aan komt lopen en wat zegt, ook bijvoorbeeld vier personen uit verschillende hoeken aan komen lopen en meteen vier dozen neerzetten. De gebeden kunnen dan achter elkaar worden uitgesproken, waarna het kyrie kan worden gezonden.

Gebedsintenties: klik hier

Vanuit de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg werd als werkvorm onderstaande aangereikt:
Een mogelijkheid is alle bezoekers aan de dienst enkele blanco kaartjes te geven en een vel met aan de ene kant plak etiketten waarop de intenties staan en op de achterzijde van dit vel nogmaals de intenties afdrukken.
Een kerkganger kan een plaketiket op een leeg kaartje plakken en in de doos doen. Het vel neemt men mee naar huis en ziet op de achterkant van het etiket vel welke intentie in de doos is gedaan. En men kan thuis de intenties nog eens rustig nalezen.