Religie mag op sociale kaart

Het is dan toch gelukt. Vluchtelingen die in Nederland komen, ontvangen voorlichting over plaatsen waar ze kunnen bidden en hun geloof kunnen vieren. Meer dan een jaar is het Overlegorgaan van joden, christenen en moslims in onderhandeling geweest met de Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het kostte de deelnemers veel emotie, boosheid soms. Want het stramien van ‘scheiding van kerk en staat’ wordt in Nederland extreem ver doorgevoerd, zo oordeelden de leden van het OJCM woensdag toen ze bij elkaar kwamen in het Joods cultureel centrum in Amstelveen. Maar nu mag het dus toch. De religies mogen plaatsen van samenkomst toevoegen aan de sociale kaart, die het COA doet opstellen. En daarmee krijgen de vluchtelingen contactgegevens van locale religieuze groepen die ze desgewenst kunnen bezoeken. Indirect erkent de overheid daarmee, dat religie voor veel mensen tot de zingevende elementen van leven en samenleven behoort. Je kan dat onderdeel maar niet zo elimineren en buiten spel zetten. Het OJCM sprak verder over de manier waarop men de sociale kaart wil aanpassen. Het gaat dan om gegevens die op 80 asielzoekerscentra (azc’s) betrekking hebben.

Het OJCM sprak verder over het religieuze klimaat in Nederland. Zaken kwamen aan de orde als de veiligheid van religieuze gebouwen, de mogelijkheden om als religies elkaar te adviseren bij voorbeeld waar het gaat om financiële registraties en de wens om een goede opleiding te organiseren voor moslims op hbo-niveau of academisch niveau. De ontwikkelingen in Turkije zijn ook aan de orde geweest. Leidraad voor het beleid is, dat men problemen uit een ander land niet naar Nederland moet importeren. De spanningen die de ontwikkelingen in het Midden-Oosten oproepen komen overigens wel terug op de agenda van de Nederlandse religieuze partners.

Foto: Er werd een groepsfoto genomen van de OJCM-leden en -gasten die in het Joodse centrum aanwezig waren; samen onder de olijfboom in de hal. V.l.n.r. Wessel Verdonk, Dirk Gudde, Micha van Dijk (onzichtbaar), Hanneke Gelderblom, Simon Cohen, Rashit Bal, Jan Post Hospers, Ebubekir Ozture, Ruben Vis.