Nieuwe partner gebedsweek

Het aantal partners dat meedoet met de Week van Gebed groeit. Naast de vaste partners als Raad van Kerken en MissieNederland heeft het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte besloten mee te doen met de vieringen en gebedskringen die voor 15 tot 22 januari 2017 zijn aangereikt. Cees Haasnoot participeert vanuit het COGG in de projectgroep die het materiaal inmiddels naar buiten heeft gebracht. Vertegenwoordigers van diverse partnerorganisaties hebben de brochures, bidkaartjes en posters in ontvangst genomen en de toezegging gedaan dat ze het in eigen kring verder zullen verspreiden.

Het materiaal is dit jaar afkomstig uit Duitsland. De Duitsers hebben zich mede laten inspireren door de herdenking van de Reformatie die in 2017 plaatsvindt. Wie dezer dagen Wittenberg aandoet, of een andere Lutherstad, zal merken dat de voorbereidingen voor 500 jaar in volle gang zijn. De liturgie cirkelt rondom het thema ‘verzoening’ en wil zo uitdrukken dat de Reformatie niet moet worden gezien als een manier om de kerk te splitsen, maar als een inspanning om de kerk te vernieuwen. In de toelichting verwijzen de Duitsers naar de muur, die ooit West- en Oost-Duitsland scheidde en die door veel geloof, gebed en inspanning in 1989 is verdwenen. De liturgie heeft een moment waarin symbolisch een muur wordt neergezet, die nog voor het ‘amen’ klinkt ook weer is weggeruimd. ‘Genees de gescheidenheid van onze kerken. Maak ons tot een instrument van uw vrede in deze wereld’, klinkt het gebed.

De Raad van Kerken en Missie Nederland hebben een reeks van bezinningen gemaakt voor de Week van Gebed en een liturgie voor een gezamenlijke dienst van de kerken. Daarnaast is er toerustingmateriaal voor kinderen en achtergronden voor pastores. Naar schatting zo’n 200.000 mensen zullen meedoen met de week van gebed die als thema in Nederland heeft meegekregen ‘Jouw hand, mijn glimlach’.

Dorina Nauta, projectleider Week van Gebed bij MissieNederland, is tevreden over de groei van de beweging: “We zijn heel dankbaar dat de COGG zich bij onze werkgroep heeft aangesloten. Het maakt het draagvlak voor de Week van Gebed nog groter en de stap naar ook lokale samenwerking eenvoudiger.” Voor het COGG was het een kleine stap. Wat de vereniging ten diepste drijft, is dat het ‘zich bij de kerkelijke verdeeldheid niet mag en wil neerleggen.’ Juist de Week van Gebed bevordert onderlinge eenheid.

Klaas van der Kamp en Dorina Nauta overhandigden de eerste exemplaren van het materiaal aan vertegenwoordigers van strategische partnerorganisaties NZR (Gert Noort) en Prisma (Henk Jochemsen). Het materiaal bestaat uit een boekje met dagelijkse overdenkingen en gebeden en onder andere kinder- en tienermateriaal. Het is te bestellen bij het bureau van de Raad.

Foto van rechts naar links: Gert Noort, Henk Jochemsen, Jan Wessels, Dorina Nauta, Klaas van der Kamp