E-flits, september 2016

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Werk
Kerken vinden werk en welvaart belangrijke thema’s. Maar het komt er niet altijd van de onderwerpen op de eigen agenda te zetten. Daarom zijn er gespreksvragen gemaakt bij het tijdschrift dat onlangs is uitgebracht. Geïnteresseerden kunnen zich ook nog opgeven voor de studiemiddag van woensdagmiddag 14 september met mgr. Gerard de Korte, Zuidas-dominee Ruben van Zwieten en de dominee uit de Pauluskerk Dick Couvee. Opgave via rvk@raadvankerken.nl. Voor het programma: klik hier. Voor het didactisch materiaal: klik hier.

Rutte
Het ministerie van Algemene Zaken heeft voor 13 september een delegatie van de Raad van Kerken uitgenodigd om bijgepraat te worden over de thema’s die voor de kerken belangrijk zijn. Voor een impressie na afloop zie website.

Weer terug in de kerk
Een breed scala van kerken en organisaties heeft ingetekend voor de ontmoeting met Michael Harvey op vrijdag 23 september. Gekeken wordt of het idee van een Back to Church Sunday zoals het vanuit Manchester invulling heeft gekregen in de Engelstalige landen een vertaalslag naar Nederland kan krijgen.

Walk
Steeds meer plaatsen organiseren naar landelijk voorbeeld plaatselijk in de vredesweek een walk of peace. De landelijke Walk of Peace in de vredesweek vindt plaats op zondag 18 september in Enschede. Er is een gevarieerd programma gemaakt dat begint bij het Willem Wilminkplein en loopt via o.a. moskee en synagoge naar de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Studenten die op Lesbos werkten en een architect uit Aleppo komen o.a. aan het woord. Voor een impressie van het programma: klik hier; voor opgave: klik hier.

Borgman
De bijeenkomst ‘De ene seculier is de andere niet’ met Erik Borgman is een maand voor uitvoering al nagenoeg vol qua aanmeldingen. Op 30 september vindt de ontmoeting plaats.

Rituelen
Het bureau werkt aan een themanummer over rituelen onder de titel ‘Pelgrimage in het leven’. De uitgave wil laten zien welke nieuwe rituelen kunnen worden toegevoegd, zodat je door het hele leven passende begeleiding kan bieden. Wie voorbeelden heeft kan ze per ommegaande insturen.

Vacarelezing
Op 1 oktober houdt Klaas van der Kamp voor Vacare een lezing over ‘Steeds weer zoeken mijn voeten de aarde’ in de Bergkerk in Amersfoort. Opgave: klik hier.

Kerkennacht
Kerken die in het weekend van 23 tot 25 juni 2017 willen meedoen met de kerkennacht kunnen zich melden via rvk@raadvankerken.nl, zodat ze in het geheel van publiciteit meedoen. Marina Kapteyn van Alphatekst, tekstbureau voor kerk, cultuur en samenleving uit Alphen aan den Rijn heeft er een plan van aanpak voor gemaakt.

Week van gebed
Het materiaal voor de Week van gebed 2017 (liturgieboekjes, gebedskaartjes, posters) kan bij het bureau worden aangeschaft. Op de website is extra materiaal te vinden en wie geregeld informatie wil ontvangen kan een gratis abonnement nemen op een digitale gebedsbrief. Meer informatie

Turkije
Het Overleg Joden Christenen Moslims participeert in een bijeenkomst deze week over de situatie in Turkije. De inzet van het gesprek is polarisatie in Nederland tegen te gaan.

Laatste levensfase
Er is een kerngroep gestart die het gesprek in de kerken begeleid over de zinvolle invulling en begeleiding van de laatste levensfase. De terminologie is bewust iets breder geformuleerd dan ‘euthanasie’. De kerken willen een bijdrage leveren aan de publieke gedachtebepaling.


De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat  melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 9, nr. 8 (september ) van de e-flits.

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecteopbrengst overmaken op NL09INGB0000559839 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.