Ramadangroet 2010

Ramadan, de vastenmaand voor moslims, loopt dit jaar van 11 augustus tot 10 september. Christenen kunnen  hun verbondenheid uitspreken met moslims in die tijd door een speciale groet te sturen.

De Raad van Kerken heeft een speciale groet gemaakt, die door christenen kan worden overgenomen en aan moslims in de woonplaats kan worden gestuurd. Evenals vorig jaar wordt de groet alleen in het Nederlands uitgebracht. Deze groet kan worden gebruikt om vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap moslims een goede tijd toe te wensen. Daarnaast kan de groet ook in andere verbanden worden gebruikt of individueel worden opgestuurd.

De groet steekt in bij de economische situatie in veel landen in de wereld. De Ramadan is een maand waarin saamhorigheid belangrijk is. Het afdragen van zakaat en het schenken van de fitr zijn de materiële bijdragen aan deze saamhorigheid. Zakaat staat voor de armenbelasting. Wanneer iemand de middelen heeft, moet hij een bepaalde bijdrage geven. De fitr is de vasten. Het meedoen hieraan is een gave vanuit het geloof. Henk van Hout, voorzitter van de Raad en Henk Mintjes, voorzitter van de contactgroep Islam, zien hierin de verbondenheid met het christendom. ‘We herkennen daarin een gedeelde overtuiging dat God dienen de dienst aan de naaste omvat, in het bijzonder de minderbedeelden om ons heen.’

 

Het vasten wordt in moslimkringen gezien als vorm van zuivering van de ziel en bedanking van Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De ramadan leert mensen zelfdiscipline. De moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld. Moslims gedenken dat in deze maand de profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de koran vormden.

Het begin van ramadan wordt bepaald door de stand van de maan. Volwassen moslims mogen in de gehele maand, tussen zonsopgang en zonsondergang, niet eten, drinken, roken of seksuele omgang hebben. Als het donker is, na het breken van de vasten (de iftaar), is het feest. Aan het eind van de maand wordt het breken van de vasten groots gevierd. Het Suikerfeest is voor veel mensen in Nederland een bekend begrip.
 
Ramadan is de gezelligste maand van het jaar en geeft de vastenden een gevoel van verbondenheid. Kinderen beginnen rond hun tiende, twaalfde jaar af en toe een paar dagen mee te doen. Zwangere of zogende vrouwen, zieken en reizigers zijn vrijgesteld van vasten, maar moeten de gemiste dagen later wel inhalen.

De groet kan hier worden gedownload. klik hier. U kunt de groet ook bestellen (€ 0,20 per exemplaar via rvk@raadvankerken.nl)