Jaarverslag 2009

Het jaarverslag van de Raad van Kerken staat op de website!

Wat heeft de Raad gedaan in 2009? Veel. Er is onder andere hard gewerkt aan de website. Zo zijn er filmpjes op de site gezet die gebruikt kunnen worden in de gemeente of parochie. Onder het kopje ‘film’ is materiaal te vinden dat per thema gerangschikt is. Over het algemeen wordt de website goed bezocht. Over het hele jaar is er een groei geconstateerd van het aantal bezoekers. Daarnaast zijn er inmiddels 5000 afnemers van de eflits. Dat is dé digitale nieuwsbrief op het gebied van oecumene in Nederland.

In 2009 heeft de Raad een aantal opvallende initiatieven genomen. Zo is er op de website een oecumenische getuigenkalender te vinden. Verschillende namen, getuigen, van de oecumene worden genoemd om hen te blijven herinneren. Maar ook om nieuwe bezinning op gang te brengen.

Een ander initiatief was uniek in de wereld. Op 13 dec. werden in meer dan 900 kerken de klokken geluid voor een rechtvaardig klimaatverdrag. Dit alles als opmaat voor de top in Kopenhagen. Een teken dat ook de kerken in Nederland zich breed willen inzetten voor gerechtigheid in deze wereld.

Financieel werd het jaar goed afgesloten. De vaste lasten konden verder omlaag met 13.000 euro. Samen met de actie Maat van de Raad kwamen er voldoende bijdragen binnen om in lijn met de begroting de jaarrekening nagenoeg sluitend te houden.

Het jaarverslag bevat verder nog gegevens over de jongerenambassadeurs die hebben nagedacht over hun plek in de Raad en de positie van jongvolwassenen in de Nederlandse kerken. Ook is er in het verslag een aantal bezinnende teksten opgenomen. Zo wil de Raad de lezers stimuleren om na te denken wat hun eigen positie is. Om biddend en handelend te staan voor de eenheid in de Kerk.

Op de homepagina kunt u onderaan de link vinden waaronder het verslag te lezen is. klik hier