Samenwerking op Schiphol

Sinds 27 juni jl. staat het Anglicaanse pastoraat op Schiphol onder de verantwoording van zowel de Anglicaanse kerk als de Oud-Katholieke kerk in Nederland.

Deze vorm van samenwerking is een resultaat van de langdurige samenwerking die er sinds 1931 bestaat tussen beide kerken. Wat begon met wederzijdse erkenning draagt nu een samenwerking als deze op Schiphol als vrucht.

Geestelijke Joop Albers is mede-ondertekenaar van het akkoord. Hij werkt voor het Anglican Airport Ministry als onderdeel van het Luchthavenpastoraat. Dit pastoraat bestaat uit protestants, rooms-katholiek en anglicaans pastoraat. Voor hem zal er weinig veranderen. Wel is er nu een gedeelde zorg voor het anglicaanse pastoraat vanuit de samenwerkende kerken. Deze gedeelde zorg doet recht aan de manier waarop de Anglicaanse kerk en de Oud-Katholieke kerk op meer vlakken samenwerken.

Het luchthavenpastoraat is bedoeld om mensen op te vangen die dat nodig hebben. Op een luchthaven passeren per dag vele mensen. Mensen die vertrekken of juist verwelkomd worden. Dit brengt allerlei emoties met zich mee. Zowel vreugde als verdriet. Sinds 1975 bestaat er op Schiphol het luchthavenpastoraat. Dit pastoraat steunt de reiziger en geeft geestelijke bagage mee. Door de samenwerking tussen de twee kerken wordt een breder draagvlak gecreëerd voor dit bijzonder pastoraat.

Op de foto de oud-katholieke bisschop van Haarlem, mgr Dirk Jan Schoon (links) en de anglicaanse bisschop van Gibraltar in Europe, mgr Geoffrey Rowell

Bron: Joop Albers, IKON kerknieuws