Doorlopende agenda

Diverse raden van kerken melden zich met activiteiten. We geven enkele daarvan hieronder in een langer lopende agenda weer. Het varieert van een jubileum tot de herdenking van de ramp bij Schiphol. Opname in deze agenda betekent dat een ieder die dat wil hartelijk welkom is. De data zijn chronologisch opgenomen.

24 oktober.
De Raad van Kerken in Arnhem organiseert een conferentie rond het thema ‘credo of krediet?’. Tijd 9.30 uur tot 13.30 uur in de Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505, Arnhem (bereikbaar met stadsbus 7 richting Geitekamp, halte Bernhardplein). Medewerking wordt verleend door: drs. Rudolf Mees en prof. dr. Andries Hoogerwerf. Rudolf Mees heeft aan de wieg gestaan van de Triodos Bank,waarin, op basis van inzichten uit de antroposofie, een eigen visie op geld in praktijk wordt gebracht die – in deze crisistijd meer dan ooit – bewondering oogst. Hij is de auteur van ‘Een andere kijk op geld’ (Christofoor, 1986) en schreef nog kort geleden over geld in het tijdschrift Bres (nr. 256). Andries Hoogerwerf is een gerenommeerd politicoloog die ook kerkelijk betrokken is. Eén van zijn meest recente boeken is ‘De toekomst van het christendom: Van instituut naar beweging’ (Damon, Budel, 2007).

26 oktober.
De Gemeente Haarlemmermeer, de Raad van Kerken Hoofddorp en de Basisbeweging Nederland organiseren op 26 oktober samen met Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer en slachtoffers en nabestaanden van de Schipholbrand de jaarlijkse herdenking van deze gebeurtenis van 26 oktober 2005. De gemeente Haarlemmermeer is dit jaar gastvrouw van de herdenking. Op maandag 26 oktober vindt de herdenking plaats in de Burgerzaal van het Raadhuis. Aan de herdenking werken mee: burgemeester Theo Weterings, de pastores Leo Mesman en Rien Wattel, een vertegenwoordiger van de Moskee Ar-Rahmanen van Vluchtelingenwerk. Aanvang 19.00 uur. vanaf 18.30 uur is er koffie. Na afloop wordt de herdenking door de slachtoffers en nabestaanden voortgezet bij het hek van het detentiecentrum. 

1 november.
De Raad van Kerken Heerenveen e.o. bestaat 40 jaar. Op 1 november vanaf 15.00 uur wordt dat feestelijk gevierd met muziek en een symposium in de Europalaankerk, Europalaan 2 te Heerenveen. Bijzondere gasten zijn onder meer: drs. Michiel Hardon, voormalig directeur financiën van de Wereldraad van Kerken, ds.drs.ing. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland, mgr.dr. Gerard de Korte, bisschop van bisdom Groningen/Leeuwarden, ds. Margarithe Veen, voormalig voorzitter van de Raad van Kerken in Fryslan en lid van de Beraadgroep Geloof en Kerkelijke gemeenschap. John Verrijk zorgt voor een muzikaal intermezzo en pastor Bouke van Brug sluit de bijeenkomst af met een vesper. 

4 december.
De Russisch-orthodoxe Nikolaasparochie bestaat 35 jaar. Dat wordt gevierd met een symposium en tevens een gelegenheid voor anderen om te kijken naar de plek van deze gemeenschap in Amsterdam. Het symposium bekijkt de (potentiële) plaats van de kerk in de stad vanuit vier perspectieven: gemeente, civil society, andere kerken, de Orthodoxe gemeenschap. De kerk gaat  open om 15.30 uur. Om 16.00 uur is het openingsgebed. Daarna komen aan het woord:  Burgemeester Job Cohen, Hubert Smeets, ex-verslaggever NRC in Moskou, ex-hoofdredacteur De Groene Amsterdammer, Jurriën Beumer, directeur van het project “Kerk in de Stad – Oecumenisch perspectief” (Haarlem), Archimandriet Meletios (Webber), abt uit Californië, specialist verslavingszorg, was anderhalf jaar gastpriester in Amsterdam. Het symposium wordt afgesloten om 18.00 uur. Plaats: Russisch-Orthodoxe Kerk h. Nikolaas van Myra, Lijnbaansgracht 47-48, 1015 GR Amsterdam.