Studiemiddag hindoes christenen

De religieuze situatie in Nederland verandert in rap tempo. Van een christelijk verzuilde samenleving gaat het richting de multiculturele en multireligieuze samenleving. De contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad van Kerken en het Centrum IIMO houden aansluitend bij de veranderingen in de samenleving een studiemiddag. Het gaat over de visie van hindoes en christenen op burgerschap. 

Sprekers tijdens het symposium op woensdag 2 december zijn prof. dr. Ruben Gowricharn (hindostaanse hoogleraar sociale cohesie en transnationale vraagstukken verbonden aan de Universiteit van Tilburg) en prof. dr. Gerrit de Kruijf (protestantse hoogleraar systematische theologie verbonden aan de Protestantse Universiteit te Leiden.). De ontvangst is vanaf 13.30 uur, het programma loopt vanaf 14.00 uur tot 16.45 uur. De studiemiddag vindt plaats in het Ruppertgebouw (zaal-A) van de campus De Uithof in Utrecht. Er zijn geen kosten verbonden aan de studiemiddag, maar vanwege de beperkte zaalruimte is opgave vooraf wel noodzakelijk. Dat kan tot vrijdag 27 november via a.c.m.boere@uu.nl

Foto: Rituelen bij Hawan in het Zuiderpark te Den Haag (foto: website hindoe-omroep)