Zoektocht op Kreta

De oecumene is een ‘nooit eindigende zoektocht’ voor eenheid van de kerk. Dat zei patriarch Bartholomew bij de opening van de ontmoeting van Faith and Order in Kolympari op Kreta.

De patriarch van Constantinopel sprak in zijn opening 152 theologen toe, waarbij hij zei ‘met één been in het verleden te staan en met één been in de toekomst’. ‘Het is cruciaal dat we leren van de vroege vaders en moeders van de kerk’, en van allen die in elke generatie ‘de integriteit en intensiteit van het apostolisch geloof hebben bewaard’.

‘Tegelijkertijd moeten we aandacht hebben voor de toekomst, voor de tijd die komt, voor het koninkrijk der hemelen’. Dit eschatologisch perspectief moet een weg bieden uit ‘de impassen van provincialism en confessionalisme’.

Het begrip van christelijke eenheid maakt het mogelijk om een gemeenschappelijke weg te zien voor gezamenlijke missie, voor behoud van de schepping en voor het uitdragen van tolerantie en begrip voor religies en mensen in onze wereld.

Dr. Mary Tanner, voormalig moderator van de commissie Faith and Order, ging in een bijdrage in op de bereikte resultaten in de achterliggende jaren. Zij noemde diverse mensen die hebben meegedaan in de doordenking van het theologisch erfgoed, onder hen aartsbisschop Desmond Tutu uit Zuid-Afrika en aartsbisschop Joseph Ratzinger, de huidige paus. Geheim van het succes is de verankering van de gesprekken in het gebed, aldus Tanner. Als belangrijkste document noemde ze het BEM-rapport (Baptism, Eucharist, Ministry), voor het eerst in 1982 op de agenda gekomen. 

John Gibaut, directeur van Faith and Order, ging in op de drie aandachtsvelden van de conferentie: ‘Moreel oordeel in de kerken’, ‘bronnen van Autoriteit: Traditie en tradies’ en ‘Het wezen en de missie van de kerk’. Als overkoepeling ziet hij de ecclesiologie en het rapport: ‘The Nature and Mission of the Church’. Het is de bedoeling om de reacties van de kerken te verwerken voor de assemblee van de Wereldraad in 2013.

Foto:
Prof. dr. Stafenie Schardien uit Duitsland (de vrouw in het midden) is één van de relatief dertig jonge theologen die de conferentie bezoeken;
Patriarch Barthalomew uit Constantinopel
Dr. Mary Tanner