Contacten beter dan papier

De vrijzinnigheid roert zich. De bundel ‘Kiezen voor openheid’ is naar diverse predikanten en organisaties gestuurd. Ds. Joke van der Velden uit Amsterdam heeft in haar vakantie voor de bundel elf theologen geïnterviewd. De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten heeft het boek verspreid. 

Het resultaat is niet bedoeld als ‘afzetten tegen’ het evangelicale initiatief ‘wij kiezen voor eenheid’ of de Nationale Synode waarvoor ds. Gerrit de Fijter zich sterk maakt. Wel probeert het de openheid naar de samenleving positief in beeld te brengen.

Drie vragen zijn als leidend motief door de uitgave heen opgenomen, over de Nationale Synode, over de mijlpalen in de geschiedenis en over associaties bij het begrip ‘openheid’. Drs. Jantine Heuvelink van de Oranjekerk in Amsterdam vertelt bij voorbeeld dat de Nationale Synode wat haar betreft geen documenten hoeft op te leveren. ‘Uit een synodebijeenkomst moeten geïnspireerde mensen naar buiten komen, geen papieren’. Zij ziet als oecumenisch ideaal: ‘Het zou fantastisch zijn als kerken volmondig erkennen en openlijk uitspreken dat ze heel verschillend zijn en dat ze tegelijkertijd niet schromen om naar elkaar door te verwijzen’. 

Ds. Hester Smits, predikant met een bijzondere opdracht voor de vrijzinnigheid in Noord-Holland, zou liever niet van een synode spreken, maar van een kerkendag. ‘Het zou een open uitnodiging moeten worden waar ook ieders netwerk in betrokken kan worden’. Zij noemt enkele thema’s waar het in ieder geval niet over moet gaan: abortus, euthanasie en homoseksualiteit. Smits: ‘Nee, laten we de Schrift lezen, reciteren en ontdekken was een kracht daarin kan zitten, in samen vieren en lezen’. 

Drs. Henk Stenvers, algemeen secretaris van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en lid van de Raad van Kerken, heeft als voorman van een congregationalistische organisatie geen behoefte aan een synode. Hij ziet meer in een initiatief als het Global Christian Forum, een beraad van kerken, waarin je probeert elkaar beter te leren kennen. Hij ziet toekomst voor de oecumene in ‘een platte organisatie, veel breder dan de Raad van Kerken’. Doel zou moeten zijn een gezamenlijk geluid te laten horen op ‘vragen in de context van ons leven hier en nu’. Stenvers vindt dat niet alleen theologen en bestuurders daarin moeten zitten. ‘Eigenlijk zou je het helemaal aan de jongeren moeten overlaten’. 

Andere mensen die in de bundel aan het woord komen zijn: ds. Ilona Fritz, drs. Nienke van Dijk, ds. Wies Houweling, dr. Manuëla Kalsky, ds. Tom Mikkers, ds. Jan G. Offringa, mw. June Beckx, drs. Paul The en prof. dr. Hetty Zock.

Foto:
Ds. Joke van der Velden
Omslag van de nieuwe uitgave