Joden, Christenen en Moslims op de bres voor Oeigoeren

Oeigoeren in China worden etnisch en in religieus opzicht onderdrukt. Het OJCM, overleg van Joden, Christenen en Moslims, heeft daarom bij de Tweede Kamer bepleit dat de Nederlandse regering China hier op aanspreekt. De minister zou in VN-verband moeten bepleiten dat een internationale missie van onafhankelijke waarnemers naar de provincie Xinjiang wordt gestuurd, geleid door de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, om de feiten objectief te rapporteren, en Nederland zou na moeten gaan of producten uit China door Oeigoeren in kampen worden gefabriceerd.

Ook in Nederland angst

Door bemiddeling van het CMO (de moslimpartner in het OJCM) vond onlangs een gesprek plaats met een aantal in Nederland wonende Oeigoeren. Zij vertelden over de situatie waarmee hun volksgenoten in China te kampen hebben. Aan het gesprek namen drie Oeigoerse mensen deel. Eén van hen wilde niet met zijn gezicht in beeld – het gesprek werd vanwege de corona-situatie per videoverbinding gevoerd. Ook in Nederland heerst angst onder hier woonachtige Oeigoeren.

Onderzoek dwangarbeid mondkapjes

Producten van Chinese makelij zijn niet meer weg te denken onderdelen geworden van ons dagelijks leven. Daarmee is de vraag gewettigd onder welke omstandigheden deze producten tot stand komen. Het OJCM heeft de Kamer dan ook gevraagd de minister van Economische Zaken (of internationale handel) een onderzoek in te laten stellen met de vraag of kleding, mondkapjes en andere zaken die uit China worden geïmporteerd door gewone Chinezen gemaakt worden of door middel van dwangarbeid in de inmiddels wereldwijd bekende Oeigoerse slavernijkampen en dus goedkoop geproduceerd worden. Kampen die inmiddels zo uitgestrekt zijn dat ze uit de lucht waarneembaar zijn. We hebben als Nederland al eerder zaken ondernomen en stappen gezet tegen mensonwaardige situaties in de kledingindustrie in Zuidoost Azië en dat waren nog niet eens “slavenkampen”.

Verdelging Oeigoerse cultuur en religie

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het OJCM: “We uiten onze bezorgdheid over berichten omtrent willekeurige detentie, wijdverbreide surveillance en beperkingen, met name gericht op Oeigoeren en andere minderheden in Xinjiang. Niet alleen nuttige en noodzakelijke producten bereiken ons vanuit China, maar ook beelden en berichten over verdelging van de Oeigoerse cultuur en religie; mensen die met geweld op treinen worden geladen; baarden van religieuze mannen die worden geknipt; vrouwen die worden gesteriliseerd; en het grimmige spook van concentratiekampen waarin leden van de Oeigoerse minderheid worden ingesloten, gehersenspoeld, van hun organen worden beroofd, doden in hechtenis, buitengerechtelijke executies en dwangarbeid.”

Gooi de poorten van de kampen open

Het OJCM vraagt de Tweede Kamer de regering er bij China op aan te dringen dat China wordt bewogen om het Oeigoerse volk en andere minderheden in de provincie Xinjiang te verlossen van etnische en religieuze onderdrukking; gooi de poorten van de kampen open voor een volwaardig en onpartijdig internationaal onderzoek; laat er actie worden ondernomen tegen de daders van deze mensenrechtenschendingen; en laat er gezorgd worden voor gerechtigheid voor de slachtoffers en hun families. Dit moet onmiddellijk beginnen.

VN Mensenrechtenraad

Nederland bekleedt een zetel in de VN Mensenrechtenraad. Het OJCM vraagt de Tweede Kamer de minister van Buitenlandse Zaken met meer inzet dit onderwerp te agenderen in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. De minister zou daar moeten bepleiten dat een internationale missie van onafhankelijke waarnemers naar de provincie Xinjiang wordt gestuurd, geleid door de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, om de feiten objectief te rapporteren.

Opperrabbijn Lord Sacks

In navolging van de Britse oud-opperrabbijn en filosoof Lord Jonathan Sacks zegt het OJCM: dat mensen in de 21ste eeuw worden vermoord, geterroriseerd, geslachtofferd, geïntimideerd en van hun vrijheden worden beroofd vanwege de manier waarop ze God aanbidden, is een zaak van morele afschuw, een politiek schandaal en een ontheiliging van het geloof zelf.

Foto: Oeigoeren protesteren in Londen tegenover de Chinese ambassade.