Wereldvoedseldag: Duurzaam voedsel voor iedereen

Wereldvoedseldag is een internationale bewustwordingsdag die in 1979 in het leven is geroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor voedselzekerheid. Meer dan 820 miljoen mensen, dat is ongeveer een op negen personen, gaat ‘s avonds met een lege maag naar bed. Hoe kan het dat sommige mensen niet zeker zijn van een bord eten, terwijl anderen door voedsel worden overstelpt? Wat kunnen we er samen aan doen om deze ongelijkheid op te lossen?

World Food Day is in het leven geroepen om met zijn allen in ieder geval één dag per jaar stil te staan bij deze grote voedselvraagstukken en te zoeken naar oplossingen en mogelijkheden die we in Nederland te bieden hebben.

Dat kan door stil te staan bij de schepping en de voedselvoorziening voor een duurzame aarde en toekomstige generaties. Op de website  sameneerlijketen.nl – onder beheer van de Raad van Kerken – vind men passende recepten van onder meer zusters Clarissen en Karmelitessen, met onder meer wereldburgers, een wereldcake en soep met rode bietjes uit de eigen regio met fair-trade kokosmelk.

Op wereldvoedseldag.com kan men zich aanmelden om op 16 oktober een online presentatie  te volgen met deskundigen en artiesten.

Op de website sameneerlijketen.nl zijn ook andere recepten beschikbaar met ingrediënten van het seizoen passend bij kerkelijke vierdagen en heiligen. 

Tini Brugge, contact groene websites Raad van Kerken