Oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan

Opnieuw is de oorlog opgelaaid rond Nagorno Karabakh, een Armeense regio in Azerbeidzjan. Het conflict rond deze regio, waar de bevolking in meerderheid christelijk is en van Armeense afkomst, en Azerbeidzjan, waar de meerderheid islamitisch is, sleept zich al decennia voort. Tijdens het Sovjet-tijdperk is Nagorno-Karabakh toegewezen aan Azerbeidzjan. Na de val van de Sovjet-Unie verklaarde de regio zichzelf onafhankelijk. Daardoor laaide in 1991 het conflict hierover op. Daarbij kwamen 30.000 mensen om en werden een miljoen mensen verdreven.

Sinds september vindt de hevigste escalatie plaats sinds 2016. Daarbij zijn vooral veel burgerslachtoffers gevallen. Ook werd de Holy Savior Kathedraal in de stad Shushi bij één van die bombardementen zwaar beschadigd.

Zorgwekkend is dat ook Rusland en Turkije zich bemoeien met de strijd. Met name Turkije steunt Azerbeidzjan, naar verluidt ook met manschappen en militair materieel. Eveneens zorgwekkend is dat Azerbeidzjan al eerder gedreigd heeft een kerncentrale in Armenië te bombarderen. Dit zou een kernramp met rampzalige gevolgen kunnen veroorzaken in deze regio in de Kaukasus. 

Zowel de Verenigde Naties, als de Europese Unie dringen er bij beide landen op aan om de gewapende strijd te staken en vredesbesprekingen te openen. Daarbij zou Rusland een bemiddelende rol kunnen spelen tussen Armenië en Azerbeidzjan/Turkije. 

Ook de Wereldraad van Kerken dringt er op aan de vijandelijkheden te beëindigen en vredesonderhandelingen te beginnen, zo mogelijk met ondersteuning van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OSVE). Als Raad van Kerken ondersteunen we deze internationale oproepen om tot een staakt het vuren en onderhandelingen te komen. Daarnaast veroordelen we de vernietiging van cultureel en religieus erfgoed.

Foto: verwoestingen in de kathedraal Holy Savior te Shushi