Gebed voor jou

Dat jij, die gegaan bent, 
toen op een dag, zomaar, 
omdat het niet anders meer kon, 
-God weet hoe het was- 
dat jij, mensenkind, 
gegaan langs moeizame wegen, 
met velen alleen door 
duistere nachten, 
aangespoeld aan onze grenzen, 
dat jij, nu jij hier bent, 
ja dat jij ogen mag ontmoeten 
die jou zien, 
handen die jou omarmen, 
harten die jou verstaan 
en je stiltes verdragen. 
Dat jij, 
zo overgeleverd aan mij en anderen, 
iets mag ervaren van de Vriendelijke, Erbarmende 
en Leven Schenkende. 
Want weet je, de toekomst is ook van jou, deze aarde, deze lucht, 
ze komt jou toe, je bent zo nodig. 

Eeuwige, beweeg mij, houd ons bewogen. 
In naam van de liefde, in Jezus’ naam. 
Amen. 

Ad Wijlhuizen, predikant van de geloofsgemeenschap De Drie Ranken in Apeldoorn