Team Bruggen Bouwen Leeuwarden genomineerd

Het team Bruggen Bouwen Leeuwarden is genomineerd voor de Ambassade van de Verdraagzaamheid. Deze prijs wordt uitgereikt door de Stichting Eén Land Eén Samenleving. Ze wordt gegeven aan een lokaal initiatief dat zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor interculturele verdraagzaamheid. Twaalf lokale organisaties worden genomineerd; één per provincie. Het team Bruggen Bouwen is dus één van de twaalf! Het kan uw stem goed gebruiken, ook als u niet in Friesland woont.

Het team heeft zeker twee ‘ouders’, te weten Kleurrijk Fryslân (www.kleurrijkfryslan.org) en de stichting Geloven in Samenleven (www.geloveninsamenleven.nl). De Raad van Kerken is via het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims verbonden met GIS. Ook de plaatselijke samenwerking tussen moskeeën, kerken en synagogen is van waarde.

Stichting Een Land Een Samenleving vindt dat het team Bruggen Bouwen een belangrijke bijdrage levert aan de (waardering van) culturele diversiteit.

Het team Bruggen Bouwers is een initiatief van Kleurrijk Fryslân en bestaat uit 10 deelnemers vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. GIS verzorgde de training van het team.

Gezamenlijk oplossen problemen

De naam Bruggen Bouwen is gekozen om tot uiting te brengen dat men de verschillen tussen mensen van verschillende religies en culturen wil verbinden en dat men voor elkaar wil opkomen. Niet het overbruggen van kloven staat centraal, maar het gezamenlijk oplossen van problemen in de samenleving c.q. het bereiken van een voor iedereen geaccepteerde werkbare situatie. Het team krijgt een training om te leren werken met het model van Dialogue for Peaceful Change (https://www.dialogueforpeacefulchange.org/)

Waar moet je aan denken bij problemen: Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen als de plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het als joden in je woonplaats zich onveilig voelen? Wat te doen als in de gemeenteraad gesproken wordt op een manier die de vrijheid van godsdienst van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Wat te doen als radicalisering dreigt onder een groep jongeren?

Stem op: Team Bruggen Bouwen Leeuwarden

U kunt uw stem uitbrengen tot 8 november 2020. De prijsuitreiking is gepland op 14 november. Stemmen kan via www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl

foto: Joke Sprey ontvangt het certificaat van trainer Sandra Roza / fotograaf Jan Bosman (Solidair Friesland)