Uitnodiging bevestigingsdienst Christien Crouwel

Hoewel al aan het werk sinds 1 januari 2019 als algemeen secretaris van de Raad wachtte nog steeds de bevesting van ds. Christien Crouwel als predikant met een bijzondere opdracht voor het werk als algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.

De Raad nodigt een ieder van harte uit voor deze kerkdienst op zondagmorgen 29 september, 10.00 uur in De Regenboog, Sportlaan 5 te Nuenen.

De dienst zal worden geleid worden door dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en ds. Marlies Schulz, predikant van de Protestantse Gemeente Nuenen. Na afloop is er gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting.

Mocht u bij deze dienst aanwezig willen zijn, wilt u dat dan melden bij het bureau van de Raad: rvk@raadvankerken.nl Mocht u van de lunch gebruik willen maken, wilt u dat dan ook vermelden?

Wij zullen ui graag welkom heten op 29 september.

foto: Christien Crouwel/fotograaf: Martje van der Heijden