Startzondag nieuw kerkelijk jaar

Nog een korte tijd en de vakanties zijn voorbij. Goed om voorbereidingen te treffen voor de start van het nieuwe kerkelijk jaar. Het thema dit jaar is ‘een goed verhaal’.

Op de website www.scheppingvieren.nl staan veel goede en inspirerende verhalen. Lees op de startzondag bijvoorbeeld het gedicht ‘wuivend en zingend in de zon…. / waar het oude verhaal opnieuw wordt verteld…’ van Jeannette van Osselen.

Wuivend en zingend in de zon

Heb je het licht op het veld gezien,
en hoe het zich uitzaait tussen de bomen,
de grond verwarmt
waar mensen komen
en knielen voor Gods aangezicht?

Heb je de klaprozen zien wuiven
en hoe ze zingen in de zon op het veld,
waar het oude verhaal
opnieuw wordt verteld
in universele scheppingstaal?

Mensen als bloemen warm en vol geestkracht,
tot leven gewekt om open te staan,
mee te bewegen met de seizoenen
om vrij en verwonderd verder te gaan.

Jeanette van Osselen

naar het gedicht ‘Wuivend en zingend in de zon’