Wisseling samenleving

Leden van beraadgroepen blijven in beginsel twee keer vier jaar in functie. En omdat de beraadgroep Samenlevingsvragen ruim acht jaar geleden nieuw werd opgestart zijn er nogal wat wisselingen. De beraadgroep nam dinsdag 12 juni afscheid van vier prominente leden: Nico Schrijver, Jan Jorrit Hasselaar, Hans de Rie en Yosé Höhne – Sparborth namen tegelijk afscheid van de denktank, die de Raad van Kerken adviseert op het gebied van samenlevingsvragen. 

De beraadgroep werkt in samenwerking met het moderamen aan opvulling van de vacatures. Dat lijkt redelijk voortvarend te gaan lukken, mede omdat de werkgroep ecologische duurzaamheid wordt ontbonden in zijn huidige vorm en enkele mensen beschikbaar zijn om hetzij de beraadgroep, hetzij een bezinningsgroep rond dat thema te versterken. 

Foto: Van links naar rechts Nico Schrijver, Fred van Iersel, Hans de Rie, Trinus Hoekstra, Yosé Höhne, Hillie van de Streek, Jan Jorrit Hasselaar en George Molenkamp.