Expertmeeting vluchtelingen

‘Perspectief bieden aan migranten en vluchtelingen’. Dat is het thema van een expertmeeting, waarvoor Cordaid, Justice & Peace Nederland en Kerk in Actie mensen uitnodigen. Het gaat om organisaties die participeren in de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken. Aanleiding is het verschijnen van twee kabinetsnota’s: de integrale migratieagenda en de beleidsnota voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.

De expertmeeting vindt plaats op dinsdag 19 juni van 17.00 – 19.00 uur. Aansluitend is er een borrel. Bezoekers zijn van harte welkom vanaf 16.45 uur in de Bankhal van Het Nutshuis (Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag)

Sprekers zijn:
▪ Jorge Castillo Guerra, docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en onderzoeker op het gebied van Theologie van de migratie.
▪ Bright Richards, oprichter en artistiek leider van New Dutch Connections, een organisatie die jonge vluchtelingen begeleidt naar werk.
▪ Henk van Houtum, mede-oprichter en coördinator van het Nijmegen Centre for Border Research van de Radboud Universiteit in Nijmegen en hoogleraar Border Studies aan de Universiteit van OostFinland.
▪ Jan Pronk, hoogleraar aan het Institute for Social Studies in Den Haag en voormalig minister voor ontwikkelingssamenwerking.
▪ Tineke Strik, lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer en docent migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Na de pitches van de experts is er volop ruimte voor debat en discussie onder leiding van Jan van der Kolk, voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland.

Wegens het beperkt aantal plaatsen vraagt de organisatie belangstellenden zich tot 15 juni aan te melden bij gerieke.barreveld@cordaid.org. Als u zich al had opgegeven hoeft u dat uiteraard niet opnieuw te doen.

Foto: Jorge Castillo Guerra (foto internet)