Zomerhulp voor arme kinderen

Kerken die actief de armoede in eigen omgeving willen aanpakken, kunnen een stappenplan gebruiken, dat het knooppunt Kerken en Armoede naar buiten brengt. Eén op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Veel kerken zijn betrokken bij mensen die in armoede leven, en dus ook bij kinderen.

De nieuwsbrief van het knooppunt Kerken en Armoede wijst op de mogelijkheden die er zijn om juist deze kinderen te helpen. Daarbij maakt het knooppunt gebruik van materiaal dat is ontwikkeld door Kerk in Actie. Door het geven van advies, door diakenen met elkaar in contact te brengen zodat zij van elkaar kunnen leren. Het stappenplan maakt inzichtelijk wat je concreet tegen armoede kunt ondernemen.

Kerk in Actie onderneemt zelf allerlei acties om de kinderen te helpen. Er is een actie ‘Vakantietas’, bedoeld om kinderen in armoede iets te geven om de lange zomervakantie door te komen. Ook biedt de organisatie diaconieën die een nieuw project willen opstarten of die geld nodig hebben om kinderen in armoede te ondersteunen, een stimuleringsbijdrage. Deze bijdrage van maximaal 2.000 euro is bedoeld voor projecten om kinderen in armoede te bereiken.

In lijn met de acties die het knoopunt Kerken en Armoede eerder voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft opgezet, is nu de suggestie opgenomen om in gesprek te gaan met de lokale overheid. Het stappenplan laat weten: ‘Onlangs zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Stel u voor aan de nieuwe wethouders die verantwoordelijk zijn voor het beleid rond armoede, stel vragen hoe zij de gelden van staatssecretaris Klijnsma die specifiek bedoeld zijn voor kinderen in armoede besteden. Bied ook uw hulp en expertise aan’.

Wie meer informatie wil, kan terecht op de site: http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/

Foto: Deze infographic geeft aan hoe men kinderen in armoede op het spoor kan komen.