Verkenning G-kerken

Er is een werkgroep ‘Oecumenische samenwerking’ gevormd bij de Raad van Kerken, die mogelijkheden verkent voor verdere afstemming van de Raad van Kerken en drie gereformeerde kerken, te weten: de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke-Gereformeerde Kerken en de Nederlands-Gereformeerde Kerk. De groep kwam voor het eerst bijeen maandag 11 juni en was impliciet de eerste gebruiker van de nieuwe vergaderlocatie van de Raad van Kerken aan de Koningin Wilhelminalaan 3.

De groep heeft in de eerste vergadering een soort agenda opgemaakt. Er zal intern een bezinning zijn op het rapport Ecclesiologische consensus, dat het COGG heeft uitgebracht in 1996. Het rapport dient als startpunt van een inhoudelijk gesprek. Verder zullen er praktische vragen worden aangesneden die met beeldvorming, missionaire opdracht en vormen van samenwerking te maken hebben. De werkgroep rapporteert aan een breder overleg van de Raad van Kerken en de drie G-kerken.

Bij de eerste bijeenkosmt waren aanwezig: dr. Dick Akerboom (RKK / Beraadgroep RvK), ds. Arend de Braak (GKV St. Jansklooster), ds. Jan Willem Esther (CGK ’s Gravenmoer), dr. Margriet Gosker (PKN / Beraadgroep RvK), drs. Dirk Gudde (RKK, RvK), ds. Klaas van der Kamp (PKN / RvK), Leny Louwerse (GKV Den Bosch / Zaltbommel), Bertus Pals (CGK Eindhoven), ds. Willem van ’t Spijker (CGK Hilversum, zendingsconsulent), drs. Hillie van de Streek (NGK Utrecht), pr. Wietse van der Velde (OKKN Hilversum / Beraadgroep RvK), ds. Henk Zuidhof (NGK Urk).

Foto’s:
1. Henk Zuidhof, NGK-afgevaardigde
2. Rond de tafel op de nieuwe vergaderlocatie van de Raad van Kerken.