Raad zoekt algemeen secretaris

Mensen die belangstelling hebben voor de vacature ‘secretaris van de Raad van Kerken’ hebben nog tot 6 juli de gelegenheid om te reageren. Daarna zal er een selectie uit de brieven en mails worden gemaakt en worden de gesprekken uitgezet. Hieronder volgt de tekst zoals die in Raad en Moderamen is vastgesteld. 

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van 18 kerkgenootschappen. Door ontmoeting en dialoog wil hij de onderlinge samenwerking en gemeenschap versterken. Daarnaast treden de lidkerken van de Raad gezamenlijk op ten dienste van de samenleving.

Vanwege het vertrek van de huidige secretaris zoeken wij een nieuwe

algemeen secretaris (0,8) v/m

Inhoud van de functie:
* Het organiseren van het geloofsgesprek tussen de kerken.
* Het voorbereiden en uitvoeren van huidig beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid.
* Het ontwikkelen van kerkelijke bezinning en organiseren van actie bij belangrijke ontwikkelingen in de samenleving, waaronder multireligieuze vraagstukken.
* Het onderhouden en uitbreiden van een breed oecumenisch netwerk, bestaande uit lokale en provinciale raden van kerken, nationale en internationale oecumenische organisaties, en geloofsgemeenschappen die niet tot de Raad behoren.
* Het onderhouden van relaties met religieuze en maatschappelijke organisaties, overheid en politieke partijen.
* Vertegenwoordiging van de Raad en optreden als woordvoerder.
* Leidinggeven aan het bureau.
* Het aansturen van beraad- en projectgroepen.

Uw profiel:
* U hebt een brede kennis van kerkelijk en religieus Nederland en visie op de oecumene.
* U bent theologisch geschoold en hebt een grote belangstelling voor maatschappelijke vragen.
* U bent in uw kerk in het ambt gesteld of kunt dit worden.
* U weet besluiten en ontwikkelingen actueel te communiceren via diverse communicatiekanalen.
* U beschikt over bewezen bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten.
* U hebt kennis van de internationale oecumene.

Salarisniveau: schaal 12 (uitloopmogelijkheid 13) volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het overleggen van een VOG is voorwaarde voor benoeming.

Vrouwen wordt nadrukkelijk gevraagd te solliciteren. Gezien de huidige samenstelling van het moderamen gaat de voorkeur uit naar een niet-rooms-katholieke kandidaat.

Wilt u meer weten over deze boeiende en veelzijdige functie? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk antwoord. Indien u het nummer vermeldt waaronder u telefonisch bereikbaar bent, dan wordt u zo spoedig mogelijk gebeld. Voor de pagina met links naar het beleidsplan en de Statuten van de Raad: klik hier.

Gesprekken met kandidaten zijn gepland op 3 september in de middag en 4 september in de ochtend. Een eventuele tweede ronde met gesprekken vindt plaats op 12 september in de ochtend dan wel de middag.

Sollicitaties kunt u vóór 6 juli per brief of mail richten aan:
Raad van Kerken in Nederland
t.a.v. de voorzitter van de sollicitatiecommissie
rvk@raadvankerken.nl
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT
www.raadvankerken.nl