E-flits, februari 2018

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.


Foto’s
Het bureau van de Raad vraagt alle plaatselijke raden van kerken om foto’s van het oecumenisch werk in te sturen. De foto’s zullen worden gepresenteerd bij het vijftigjarig jubileum op 21 mei in de Joriskerk. Daarna krijgen ze een plaats in de vernieuwde kantoorruimte aan de Koningin Wilhelminalaan. Klik hier.

Syrische muziek

Samuël Dogan heeft een pinksterlied op YouTube ingezongen. Het filmpje laat de melodie horen van een tekst die wordt opgenomen in de pinksterbundel, die de Raad uitbrengt in het kader van het vijftigjarig jubileum. De bundel verschijnt in de loop van april. Klik hier.

Diaconaal platform
Diaconale organen van alle landelijke kerken zijn uitgenodigd om op 6 maart in Den Bosch te komen. Doel is een verkenning te maken om mogelijk te komen tot een regelmatige uitwisseling van diaconale inzet.

Aardbeving
Het moderamen heeft de raad van kerken in Groningen-Drenthe een brief gestuurd om de betrokkenheid met het aardgasgebied te verwoorden.

Oikos
Pax, Bisschoppelijke Vastenactie, Cordaid en Oikos hebben overleg gevoerd met het moderamen van de Raad over de afstemming van het werk, nu Oikos per 1 januari de werkzaamheden heeft afgerond. Het belang is onderstreept om afhankelijk van het thema de onderlinge samenwerking te zoeken.

Kerkelijke gemeenschap
De Raad laat een verkenning uitvoeren van het begrip ‘kerkelijke gemeenschap’, zoals het is ondertekend door de Oud-Katholieke Kerk en de Kerk van Zweden. Wellicht zijn er soortgelijke constructies denkbaar tussen andere kerken.

Den Helder
Er zijn brieven gestuurd naar alle plaatselijke raden van kerken en verschillende voorgangers van kerken. Ze kunnen zich aanmelden voor een werkbezoek op 16 maart aan de diensten Geestelijke Verzorging bij de Marine. Klik hier.

Amsterdam
De projectgroep Vluchtelingen bezoekt op 2 maart de Wereldwinkel, Wij Zijn Hier en Bed, Bad en Brood in Amsterdam. Doel van het bezoek is de solidariteit laten zien met de vluchtelingen en vrijwilligers ter plaatse.

Evaluatie
Plaatsen die hebben meegedaan met de Week van Gebed wordt gevraagd een evaluatieformulier in te vullen en op te sturen. Dat helpt bij de organisatie van volgend jaar. Klik hier.

Weg van geweld
Fred van Iersel, voorzitter van de beraadgroep Samenlevingsvragen, heeft een boek geschreven met de titel ‘Weg van Geweld’. Klik hier.


De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 11, nr. 2 (februari) van de e-flits.

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.