Kerken solidair met Groningen

‘Het is een goede zaak dat de Nederlandse overheid de verant- woordelijkheid zegt op te pakken voor de woonsituatie in de provincie Groningen. In de achterliggende tijd heeft het er lange tijd op geleken dat de Nederlandse samenleving en enkele grote bedrijven wel de vruchten wilden plukken van wat er aan natuurlijke rijkdom verborgen zit in de grond, maar het bedenkelijk af liet weten op het moment dat er consequenties zichtbaar worden die het gevolg zijn van de aardgaswinning’.

Zo begint een open brief van de Raad van Kerken aan de regionale raad in Groningen/Drenthe. Het moderamen heeft de brief opgesteld, nadat diverse mensen hadden verzocht om een publieke steunverklaring aan gedupeerde Groningers, die te maken hebben met aardbevingen, beschadigde huizen en onzekere toekomst. Het moderamen heeft zich al eerder aangesloten bij de kritische benadering van de kerken in het betrokken gebied en deze brief onderstreept die koers.

Het moderamen zegt de hopen, dat de ingeslagen weg van de overheid mag leiden tot meer rechtvaardigheid. ‘We onderhouden op dit punt graag verder contact met u, zodat we samen monitoren of het lukt gerechtigheid en onderling respect aan de dag te leggen in onze eigen samenleving’, aldus de brief.

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de brief.

Aan de Raad van Kerken Groningen / Drenthe

Amersfoort, 2 februari 2018

Broeders en zusters,

Het is een goede zaak dat de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid zegt op te pakken voor de woonsituatie in de provincie Groningen. In de achterliggende tijd heeft het er lange tijd op geleken dat de Nederlandse samenleving en enkele grote bedrijven wel de vruchten wilden plukken van wat er aan natuurlijke rijkdom verborgen zit in de grond, maar het bedenkelijk af liet weten op het moment dat er consequenties zichtbaar worden die het gevolg zijn van de aardgaswinning.

Te vaak al hebben we als samenleving de neiging om delen van ons koninkrijk te gebruiken voor gezamenlijke winstobjecten – je kan bijvoorbeeld ook denken aan de steenkoolmijnen en de zoutwinning – terwijl we het laten afweten op het moment dat er opnieuw geïnvesteerd moet worden in de samenleving ter plaatse om neveneffecten op te vangen of het gebied in algemene zin te laten delen in de welvaart.

Kerken en kerkleden uit de regio Groningen / Drenthe hebben op onzorgvuldigheden in het beleid gewezen en zijn steeds solidair met de bewoners in hun gebied. Vanuit de landelijke kerk vinden we het belangrijk daarin onze loyaliteit met u als regionale raad van kerken te verwoorden.

We weten niet of de recente ontwikkelingen het gevoel van onrecht zullen wegnemen. Allerlei details zijn nog onduidelijk en de uitwerking van uitgesproken intenties zal moeten blijken. Hoe dan ook lijkt het ons wenselijk, dat de mensen, inclusief de bedrijven, die baat hebben gehad bij de aardgaswinning daarvoor evenredig meedelen in de rekening die de winning met zich meebrengt.

We onderhouden op dit punt graag verder contact met u, zodat we samen monitoren of het lukt gerechtigheid en onderling respect aan de dag te leggen in onze eigen samenleving.

Vriendelijke groet,
Dirk Gudde, voorzitter
Klaas van der Kamp, secretaris

Foto: Kerk van Woltersum (internet)