Syrische bijdrage jubileum

De Raad van Kerken is druk bezig met de voorbereidingen voor het vijftig-jarig jubileum. Eén van de festiviteiten betreft de uitgave van een boek ‘De Geest waait’ met 25 liederen uit de verschillende tradities die in de Raad van Kerken meedoen. De Syrisch-Orthodoxe Kerk stuurde het lied ‘Al’ter’eyk i’to’ in. Het gaat over de apostelen Petrus, Paulus en Johannes die de deuren van de kerk beschermen.

Samuël Dogan, die het lied uitkoos, lichtte de tekst toe tijdens een bijeenkomst van de werkgroep Vieren. De drie apostelen zijn elk op een eigen manier inspirerend voor de kerk. Simon is het fundament. Paulus is de ingenieur. En Johannes de Doper is een soort peetoom van Christus. Elk is op een eigen manier betrokken bij de grondvesting van de kerk. Het onderliggende idee om juist dit lied te kiezen heeft te maken met de basis waarop alle christenen bouwen: er is een gezamenlijke eenheid in het werk van de apostelen.

De werkgroep Vieren sprak tijdens de vergadering over de diverse ingezonden liederen. Opvallend is het soms wat klassieke repertoire en de ietwat ingetogen woordkeus. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de vraag die er vanuit de Raad aan een ieder werd gesteld: Kies een lied dat in jouw traditie veel gezongen wordt met Pinksteren en laat zien hoe de strekking van de tekst wat jou betreft een wens insluit voor de verdere ontwikkeling van de oecumene. Omdat de tekst ‘vertrouwd’ moet zijn, gaat het in de regel niet om de nieuwste liederen, maar om de liederen die zich al enigszins bewezen hebben. Je vindt er dus teksten tussen als ‘Samen in de Naam van Jezus’ en ‘Er komen stromen van zegen’. Er is evenwel ook spikslinternieuw materiaal, zoals de bijdrage van 2of3bijEen (‘De Geest is mijn levenskracht’ van Beatrice Jongkind). ‘De tekst is troostrijk en laat een vrouwelijk godsbeeld zien’, schrijft Jasja Nottelman in een toelichting. Vanuit de Rooms-Katholieke Kerk is klassieke tekst opgenomen, inclusief de Latijnse bron. En de Kopten stuurden tekst in de aan het Grieks verwante schrijfvorm van het nieuw-Koptisch.

Naast de lidkerken van de Raad zijn er ook bijdragen vanuit kerken die in nauw contact staan met de oecumenische koepel: de Christelijke Gereformeerde Kerken (Rieke den Hertog-van ‘t Spijker), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (Leny Louwerse-Lode), de Nederlands Gereformeerde Kerk (Judith Cooiman-Bouma), de Unie van Baptisten (Ingeborg Jansen), Vineyard (Paulien Zeeman).

De uitgave verschijnt rond 1 april en zal ook een notenschrift bieden. Dat maakt het mogelijk om de teksten van andere tradities te zingen. Voor de orthodoxe kerken is dat lastig, omdat enkele van deze kerken niet gewend zijn om vanuit een notenschrift te werken. Samuël Dogan liet doorschemeren dat van de door de Syrisch-Orthodoxe Kerk ingestuurde tekst wel acht verschillende varianten van zingen te vinden zijn. Het notenschrift dat uiteindelijk de bundel haalt, is dan ook slechts één van de varianten. Om de lezers van dit artikel al een idee te geven van hoe zo’n lied klinkt, hebben we Samuël Dogan gevraagd één minuut in te zingen in de kapel van de Raad van Kerken, te beginnen bij het ook voor buitenstaanders herkenbare ‘Alleluja’. Klik hier.

Wie geen abonnee is op Oecumenisch Bulletin en de uitgave straks toch wil ontvangen, kan nu al een bestelling plaatsen bij rvk@raadvankerken.nl. Het boek is verkrijgbaar voor 10 euro (inclusief verzendkosten, zolang de voorraad strekt).