Oproep om foto’s te sturen

Stuur uw digitale foto’s in. Het bureau van de landelijke raad van kerken zoekt foto’s van plaatselijke raden. Het is de bedoeling dat (selecties van) die foto’s een rol spelen bij het vijftigjarig jubileum van de Raad, dat maandag 21 mei in de Joriskerk in Amersfoort wordt gevierd. Daarna dienen de foto’s als aankleding van de vernieuwde kantoorruimte van de Raad aan de Koningin Wilhelminalaan in de Keistad.

Foto’s kunnen in twee categorieën worden ingestuurd: realistische foto’s en speelse associaties. Een realistische foto geeft een indruk van een lokale activiteit. Een meer speelse interpretatie gaat wel over een lokaal thema, maar is daar associatief mee verbonden. Elke foto moet voorzien zijn van: 1. Een titel, 2. Eén regel met uitleg, 3. Naam van een fotograaf, 4. Een plaatsnaam.

De Raad vraagt plaatsen om foto’s om daarmee het belang van de plaatselijke oecumene zichtbaar te maken. Foto’s kunnen worden ingestuurd naar rvk@raadvankerken.nl

Een paar voorbeelden van speelse associaties:

Titel: Consumptiemaatschappij
Uitleg: De sleutelhangers leggen de overdaad uit van goederen die één mens zich toeëigent
Fotograaf: Gerben Walinga
Plaats: Apeldoorn


Titel: Rapporten
Uitleg: De persoon is onderuitgegaan bij het doornemen van zoveel boeken en rapporten en teksten
Fotograaf: Marieken Duizer
Plaats: Amsterdam


Titel: De marine
Uitleg: Onze Raad van Kerken houdt zich bezig met de vragen van vrede en ontwapening
Fotograaf: Kees Huisman
Plaats: Den Helder

Een paar voorbeelden van realistische foto’s:


Titel: Solidariteitsdienst
Uitleg: Onze Raad van Kerken belegde een dienst van solidariteit met kerken in Syrië
Fotograaf: Karla Mehrtens
Plaats: Hilversum


TItel: Radio-reportage
UItleg: De Raad van Kerken hield een bijeenkomst over armoede en de radio maakte er een impressie over
Fotograaf: Toos Bijdevaate
Plaats: Colmschate


Titel: Raadsvergadering
Uitleg: Onze raad vergadert maandelijks over actuele thema’s
Fotograaf: Kerwin Hoekstra
Plaats: Huis ter Heide