Knielen bij protestanten

De Kloosterkerk in Den Haag is wellicht de enige of in ieder geval één van de weinige protestantse kerken waar de predikant tijdens de dienst knielt. Het liturgische gebaar is in orthodoxe en katholieke kerken heel gewoon. Soms maken voorgangers tijdens een oecumenische viering een knikkend of knielend gebaar als ze de kerk binnenkomen, naar voren lopen en voor het altaar staan. Maar een wekelijks terugkerend door de knieën gaan is in protestantse gremia uitzonderlijk.

Ds. Margreet Klokke vertelt er over in het blad ‘Kerk in Den Haag’ van februari 2018. Het maandblad laat Margreet Klokke aan het woord in verband met haar verhuizing; na achttien jaar vertrekt ze bij de Haagse Kloosterkerk en gaat ze werken voor de Hooglandse Kerk in centrum Leiden. Ze haalt in het blad ervaringen naar voren uit de achterliggende tijd.

Veel bijzondere momenten speelden zich af rond de zondagse kerkdiensten. Margreet Klokke: ‘In de Kloosterkerk knielt de predikant tijdens het kyriegebed. Dat is zo mooi, ik ken dat van geen andere protestantse kerk. Dat zal ik zeker missen als ik in Leiden ben’.

De Haagse Kerk geeft ook ruimte voor muziek en kunst in het kerkelijk leven. Klokke: ‘Soms voel je dan dat alles gaat meezingen. Je hebt de preek, de gebeden en met muziek en kunst erbij wordt het een meerdimensionale ervaring. Je hele lijf en ziel wordt erbij betrokken’.

Klokke vertelt verder dat de haar rol bij de uitvaart één van de mooiste onderdelen van haar werk vindt. ‘Wat je doet als dominee is het kanaliseren van emoties. Dat betekent dat al die emoties ook door jou heen moeten gaan, je moet ze van binnen laten komen en verwerken. De familie en vrienden vertellen het levensverhaal op het niveau van de herinneringen. Als dominee breng ik het in verband met het grote verhaal van God en mensen. Na een uitvaart ben ik aan de ene kant moe, tegelijk voel ik me ook levenslustig. Je voelt op zulke momenten sterk waar het in het leven om gaat en wat echt belangrijk is’.

Foto’s van een bijeenkomst van de Raad van Kerken (met onder ook Michiel Hardon).