Aandacht week gebed

De ontzuiling mag dan definitief zijn doorvertaald in de organisatie van de media en de christelijke media mogen daardoor ‘gedwongen’ in elkaar geschoven zijn, voor de presentatie van de Week van Gebed heeft het tot nu toe niet nadelig uitgewerkt. Dit jaar is de weergave beter en creatiever dan ooit. Zowel Zendtijd voor de Kerken, de Evangelische Omroep, de Katholieke Radio Omroep als het Nederlands Dagblad besteedden uitvoerig aandacht aan de week die begonnen is op zondag 19 januari.

Zendtijd voor Kerken verzorgde de weergave van de opening. Vanuit de euregio-gemeente in Aalten werd een viering ingekleurd die in de verschillende onderdelen een grote harmonie liet zien in de manier waarop leiders en vormen van verschillende tradities naar voren kwamen. Arjan Plaisier, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, stak zijn nek uit met het gebed ontleend aan de inheemse bevolking van Canada. Hij sprak woorden uit die pasten bij de verschillende windrichtingen terwijl de gemeente en ook hijzelf zich steeds een kwartslag draaide. Je zag op televisie de mensen glimlachen omdat ze de speelsheid van de vorm waardeerden.

De organisatie had drie schriftlezingen op het rooster gezet, de eerste lezing uit Genesis was in het Duits en sloot aan bij de tweetaligheid van de euregio-gemeente. De tweede lezing vond plaats in het Frans en werd verzorgd door Franck Tsilombo van de Evangelische Broederschap Rehoboth en de Syrisch-Orthodoxe geestelijke Sam Dogan sprak de evangelielezing uit.

Wilkin van de Kamp, voorganger in de euregio, sprak de meditatie uit. Hij koos een persoonlijke insteek, waarbij hij uitlegde hoe in het verleden evangelisch en protestants soms onnodig zich tegenover elkaar profileerde. Hij refereerde aan de schuldbelijdenissen die in het verleden zijn uitgesproken en de wens om te beamen dat er in Christus geen verdeeldheid bestaat.

Een mooi moment in de liturgie was ook de inbreng van de verschillende kerkgenootschappen. De één kwam met een soepbeker (Jeanne van Hal van het Leger des Heils), een ander kwam met een hostie (priester Samoil  Dogan van de Syrisch-Orthodoxe Kerk), een derde kwam met een soort driedelig voetstuk en een schaal met fruit (Bert van Bokhoven van de Protestantse Kerk in Nederland).

De collecte tijdens de dienst was bestemd voor de vluchtelingen in Syrië. Er was een filmpje ingelast van EO’s Metterdaad over de situatie van de vluchtelingen.

Aan het einde van de dienst gingen de afgevaardigden van de verschillende kerken voor de gemeente staan en gaven ze samen de zegen. Het geheel ademde een balans uit, waarin zowel de katholieke traditie als de evangelische traditie in evenwicht waren vertegenwoordigd. Er kwamen liederen uit het opwekkingsgenre en liederen uit het nieuwe liedboek en gezangen voor de liturgie. De praiseband van de locale gemeente en ds. Gert Landman, voorzitter van de werkgroep Vieren van de Raad van Kerken, zongen in diverse stemmen gezamenlijk een deel van de liederen.

Ook de Evangelische Omroep besteedde aandacht aan de week van gebed om eenheid. In het programma Nederland Zingt zocht presentator / directeur Arjan Lock Chemin Neuf op, waar de registratie van de opening van de week van gebed vorig jaar plaatsvond. Hij sprak met Ruth Lagemann, de geestelijk leidster van de gemeenschap. ”Als je samen bidt, gebeurt er iets. In Duitsland zeggen we ‘het gebed is Herzensanliegen’”. Lock vertelde het verhaal van de verzoeningskapel die in Chemin Neuf is te vinden, waar mensen als pater Jacques Kerssemakers worden herinnerd, de pater die in het verzet zat, werd opgepakt en werd vermoord en gecremeerd.

Zuster Marie-Yvonne van den Oever, lid van de gemeenschap met een rooms-katholieke achtergrond, noemde het een schandaad dat het nog niet gelukt is om als christenen elkaar toe te laten tot de sacramenten. Ze noemde het vooral voor God pijnlijk, dat ‘hij dat moet doormaken, terwijl het zijn verlangen is dat we één zijn’.

De KRO besteedde aandacht aan de week van gebed voor de radio. Gert Landman werd geïnterviewd. En het Nederlands Dagblad liet drie verschillende mensen aan het woord die op de betekenis van het gebed ingingen. In een hoofdredactioneel commentaar werd verder ingegaan op de eenheid van de kerken.

Foto’s van de televisieopnamen:
1. De liturg
2.De presentatie van de gaven vanuit de eigen kerk
3. Concentratie
4. Overgave in de liturgie
5. Meelezen in de liturgie
6. De meditatie
7. Luisteren

8. De afsluitende zegen