Entree voor Oikocredit

Oikocredit heeft in de achterliggende maanden een betere entree gekregen naar de diverse pensioenfondsen. De investering van tien miljoen euro vanuit het pensioenfonds van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de drempel verlaagd voor andere grote investeerders. 

Dat heeft een delegatie van Oikocredit Nederland verteld op een werkbezoek bij de Raad van Kerken. Otto Albrecht (hoofd marketing) en Pauline Ebing (verenigingscoördinator) vertegenwoordigden Oikocredit bij het bureau van de Raad. Ze vertelden dat recent nog een fonds een lening heeft toegezegd van 1 miljoen euro. Oikocredit is een organisatie met kerkelijke wortels die al meer dan dertig jaar uitgeleend geld van particulieren en (kerkelijke) instellingen omzet in leningen  aan projectpartners in ontwikkelingslanden.

In totaal heeft Oikocredit wereldwijd 450 miljoen euro aan leningen uitgezet. Driekwart is uitgeleend aan microkredietinstellingen. Het meeste kapitaal komt vanuit Duitsland en Nederland. De achterliggende jaren is er steevast een groei geweest van het geïnvesteerde kapitaal met tien tot vijftien procent. Als gevolg van de economische recessie is die groei gestagneerd, hoewel investeerders in het algemeen heel tevreden zijn over Oikocredit. Het aandeel Oikocredit heeft zijn waarde behouden en door de positieve resultaten wil Oikocredit over 2008 een dividend van 2% uitkeren. 

Oikocredit overweegt de mogelijkheid om kerken en parochies in 2010 expliciet te benaderen met een campagne om aandacht te vragen voor microkrediet. Er worden 749 projecten gesteund. De microkredietinstellingen, die Oikocredit financiert, bereikten in 2008 15 miljoen arme mensen en hun families. Arme ondernemende mensen, die over het algemeen geen geld kunnen krijgen van reguliere banken, omdat ze geen onderpand hebben. Microkrediet geeft hen de kans het heft in eigen handen te nemen en zich op eigen kracht uit de armoede omhoog te werken. Op deze manier werkt Oikocredit aan een rechtvaardiger verdeling in de wereld.

De jaarvergadering van investeerders vindt komende maand plaats in Soesterberg.

Op donderdag 11 juni op het event “Empowering women” in de Flint in Amersfoort met minister van der Hoeven en projectpartners, die vertellen hoe microkrediet hun leven veranderd heeft,  zijn alle geïnteresseerden van harte welkom. Informatie en opgave via www.oikocredit.org.

Foto’s:
Boven Pauline Ebing