Reli-documentaire over Nederland

De situatie in Nederland gaat onderdeel uitmaken van een documentaire over  spanning en samenwerking tussen jonge christenen en jonge moslims. De communicator en filmmaakster Naveen Qayyum heeft daarvoor beeldmateriaal geschoten bij de Raad van Kerken in Nederland.   Naveen Qayyum is enkele weken in Nederland om research te doen in het kader van haar documentaire. Naveen komt uit Pakistan en is opgegroeid in een protestants-christelijk milieu. Ze weet wat het is om als minderheid te leven in een – in haar geval – moslimmeerderheid. De thematiek van de interreligieuze ontmoeting houdt haar al langere tijd bezig; ze heeft er een film over gemaakt onder de titel ‘Talking Faith’.  Het nieuwe project, getiteld, ‘Building Bridges’ komt tot stand met filmmateriaal vanuit het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Pakistan.  De documentaire, die dit najaar verschijnt, zal het levensverhaal vertellen van mensen die te maken hebben met religieuze ideologieën en interreligieuze ontmoeting tussen jonge mensen van over de hele wereld. De film probeert de mening van jonge mensen in beeld te brengen, hun behoeften en de mogelijkheid om vanuit de godsdienst daarop in te spelen.
Jan Post Hospers en Klaas van der Kamp hebben vanuit de Nederlandse ervaringen achtergrondinformatie gegeven aan Naveen over de film Fitna en de reacties daarop vanuit de kerken; in het onderlinge gesprek kwam verder het belang aan de orde van het plaatselijk vlak en de ontmoetingen tussen jonge gemeenteleden en moslims in kerk en moskee.

De film is bedoeld voor het toerustingcircuit van kerken, oecumenische organisaties, NGO’s. De film zal verder worden gepresenteerd bij filmfestivals. Een website zal de documentaire ondersteunen. ICCO en Kerk in Actie ondersteunen het project met 12.000 euro; de Wereldraad van Kerken draagt nog eens 20.000 euro bij.