Doorlopende agenda

Bij de Raad van Kerken zijn onder meer mededelingen binnengekomen over de volgende evenementen:

* 6 mei. Debat over ‘christenen in de politiek’. Debat over waarden en idealen Piet Hein Donner, Job Cohen, Bas de Gaay Fortman en Bernhard Reitsma debatteren over de vraag of christenen zich met de politiek kunnen bezighouden en op welke manier.Georganiseerd door VU podium en VISOR in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. VU Auditorium De Boelelaan 1105 Amsterdam. Entree 7 euro, studenten gratis.

* 9 mei. IKV Pax Christi vredeswerkdag. De werkdag biedt materiaal en inspiratie om u voor te bereiden op de Vredesweek 2009 die dit jaar plaatsvindt van 19 tot en met 27 september. De vredeswerkdag is voor iedereen die zich die week voor vrede in wil zetten: in de buurt, op school, in de kerk, op de sportclub of waar dan ook.  Locatie: in en rondom kantoor IKV Pax Christi, Utrecht. Programma: 10.30 tot 16.00 uur.

* 16 mei. Multireligieuze manifestatie ‘Samen Tilburgers’. Debat, kinderprogramma, informatiestands. Een initiatief van de Raad van Kerken in Tilburg en Goirle. Plaats: Huis van de Wereld te Tilburg. www.samentilburgers.nl.

* 17 t/m 21 mei Paradijs Parade Utrecht. Organisatie: IPSU Interkerkelijk Studentenpastoraat Utrecht. Voor een keur aan aktiviteiten, zie: www.ipsu.nl

* 26 mei. Avond van gebed en ontmoeting in Grote Kerk, Wijk bij Duurstede. Aanvang 20 uur. Koffie vanaf 19.40 uur. Thema: verwelkom de Heilige Geest. Mensen uit verschillende kerken vertellen hoe ze de Heilige Geest ervaren.

* 8 juni. Studieconferentie over de scheiding tussen kerk en staat. Met mr. Dr. Sophie van Bijsterveld, Driss el Boujoufi en June Beckx. Ook fragmenten uit de nieuwe film Ramadan Festival Tool Kit. Van 15.30 uur tot 19.00 uur in de Boekmanzaal van het stadhuis in Amsterdam.