Geloof

De pelgrimage van Christien Crouwel

De pelgrimage van Christien CrouwelIn het kader van haar kennismaking met de Raad van Kerken maakt de nieuwe algemeen secretaris Christien Crouwel een persoonlijke pelgrimage langs de lidkerken en assocées van de Raad. Een tocht in achttien etappes dus, vanuit de wens om iets te ervaren van de spirituele rijkdom en het maatschappelijk elan van elk van deze kerken. Zo sluit deze ... Lees verder>>

Kerkproeverij 2019

Het initiatief om mensen uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst, Kerkproeverij, krijgt in 2019 een vervolg. Na twee ... lees verder>>

Nederlands Christelijk Forum

Het Nederlands Christelijk Forum heeft zich deze week op dinsdag en woensdag voor het eerst gepresenteerd. Er waren wel eerder ... lees verder>>

De beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap fungeert als de theologische denktank van de Raad en concentreert zich op de voortgaande bezinning op de weg naar gemeenschap (koinonia) tussen de kerken en op de aard van de eenheid die wij zoeken; zij bevordert het geloofsgesprek tussen de leden van de Raad over wezenlijke vragen waarover binnen de kerken verschillend gedacht wordt; zij geeft aangedragen vragen en inzichten vanuit de wereldoecumene door, maakt dit materiaal toegankelijk voor lokale raden van kerken, en bereidt gezamenlijke reacties vanuit Nederland hierop voor; zij versterkt de theologische onderbouwing van visies en standpunten van de Raad.  


Secretaris: dr. T.H.M. Akerboom, Groesbeekseweg 64, 6524 DG Nijmegen, tel. 013-3662587
Voorzitter: prof. dr. Herwi Rikhof
Juni 2008
 - De beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken heeft twee teksten gemaakt die het geloofsgesprek in 2008 en 2009 bevorderen. De beraadgroep maakte vanuit het Engels de tekst klaar van het rapport 'Geroepen om de Ene Kerk te zijn'. En om het gesprek in Nederland te stimuleren is er een Nederlands document aan toegevoegd, getiteld 'Het doel is de weg'.

De nota 'Geroepen om de Ene Kerk te zijn' is een vertaling van het document dat de Wereldraad besproken heeft in Porto Alegre getiteld 'Called to be the One Church'. Kerken kunnen reacties sturen naar de Wereldraad over deze nota.

Het Nederlandse stuk 'Het doel is de weg' is vanuit de Raad van Kerken toegestuurd aan de lidkerken. De beraadgroep formuleert in dit stuk consequenties van het internationale document voor Nederland. De lidkerken is gevraagd vóór 1 januari reageren op het document richting de Raad van Kerken. Het is de bedoeling om vervolgens een document in tweede lezing te maken, dat richting kan geven aan het geloofsgesprek tussen de kerken in Nederland. Verder is de Raad van Kerken van plan om plaatselijke raden en geïnteresseerden te betrekken bij 'Het doel is de weg' middels een studiedag ergens in het voorjaar van 2009.

Hieronder volgen de teksten die als basis voor het gesprek dienen. De teksten zijn gemaakt door de Beraadgroep 'Geloven en Kerkelijke Gemeenschap'.

Het betreft: 'Het doel is de weg' en 'Geroepen om de Ene Kerk te zijn'.
De beraadgroep publiceerde eerder: Liefde, Lust en Leven; een discussienota
Ook verscheen een gespreksnotitie over het ambt in de oecumenische discussie: klik hier
Op 29 september 2007 organiseerde de beraadgroep in samenwerking met de Oud-Katholieke Kerk van Nederland een studiedag over de betekenis van de zogenoemde BEM-rapporten voor de Nederlandse kerken onder de titel '25 jaar rapporten 'Baptism, Eucharist and Ministry'. De dag vond plaats in Ontmoetingscentum In de Driehoek te Utrecht.
Voor het programma klik hier

Klik hier voor de Nederlandse vertaling van het Lima-rapport (pdf-bestand)

Voor geïnteresseerden zijn de lezingen hier te vinden: 
prof. dr. Bert Hoedemaker
dr. Margriet Gosker
dr. Ton van Eijk
mgr. dr. Joris VercammenLees hieronder de actuele artikelen op deze pagina:

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl